Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 46

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 46

Strona 46 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/55

ZAŁĄCZNIK  II DEFINICJA MŁODEJ WOŁOWINY (o której mowa w  art. 26 ust.  3) Nie naruszając reguł interpretacji nomenklatury scalonej (CN), treść opisu produktów uważa się za mającą jedynie wartość wskazującą, podczas gdy system preferencyjny jest ustalony, w obrębie kontekstu niniejszego załącznika, przez zakres ko­ dów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody ex CN, system preferencji jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu.

Podpodział TARIC

Kod CN

Wyszczególnienie

0102 0102 90

Bydło żywe: – Pozostałe: – – Gatunki domowe: – – – O masie przekraczającej 300 kg: – – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

ex 0102 90 51 10 ex 0102 90 59 11 21 31 91 ex 0102 90 71 10 ex 0102 90 79 21 91 0201 ex 0201 10 00 91

– – – – – Do uboju: – Jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 320 kg, lecz nie wię­ cej niż 470 kg (1) – – – – – Pozostałe – Jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 320 kg, lecz nie wię­ cej niż 470 kg (1)

– – – – Pozostałe: – – – – – Do uboju: – Buhaje i woły jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 350 kg, lecz nie więcej niż 500 kg (1) – – – – – Pozostałe – Buhaje i woły jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 350 kg, lecz nie więcej niż 500 kg (1) Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: – Tusze i półtusze – Tusze o masie 180 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 300 kg oraz półtusze o masie 90 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 150 kg, o niskim stopniu skost­ nienia chrząstek (w szczególności chrząstek spojenia łonowego i wyrostka kulczo­ wego), których mięso jest koloru jasnoróżowego i których tłuszcz cechujący się bardzo dobrą strukturą jest koloru od białego do jasnożółtego (1) – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – Ćwierci „kompensowane”: 91 – Ćwierci „kompensowane” o masie 90 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 150 kg, o niskim stopniu skostnienia chrząstek (w szczególności chrząstek spo­ jenia łonowego i wyrostka kulczowego), których mięso jest koloru jasnoróżowe­ go i których tłuszcz o bardzo delikatnym układzie włókien jest koloru od białego do jasnożółtego (1) – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone: 91 – Ćwierci przednie rozdzielone o masie 45 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 75 kg, o niskim stopniu skostnienia chrząstek (w szczególności chrząstek spoje­ nia łonowego i wyrostka kulczowego), których mięso jest koloru jasnoróżowego i których tłuszcz o wyjątkowo delikatnym układzie włókien jest koloru od białe­ go do jasnożółtego (1) – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: 91 – Ćwierci tylne rozdzielone o masie 45 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 75 kg (ale 38 kg lub więcej i mniej niż 68 kg w przypadku cięcia po 7 żebrze), o niskim stopniu skostnienia chrząstek (w szczególności chrząstek spojenia łonowego i wy­ rostka kulczowego), których mięso jest koloru jasnoróżowego i których tłuszcz o wyjątkowo delikatnym układzie włókien jest koloru jasnożółtego (1)

0201 20 ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

(1) Hasło w tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym we właściwych przepisach prawa wspólnotowego.

L 108/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ZAŁĄCZNIK  III a) CZARNOGÓRSKIE KONCESJE TARYFOWE NA PODSTAWOWE PRODUKTY ROLNE POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY (o których mowa w  art. 27 ust. 2 lit.  a)) Bezcłowe dla nieograniczonych ilości od dnia wejścia w życie niniejszego układu

Kod CN

Wyszczególnienie

0101 0101 90 0101 90 11 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0105

Konie żywe, osły, muły i osłomuły: – Pozostałe: – – Konie: – – – Do uboju – – – Pozostałe – – Osły – – Muły i osłomuły Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i per­ liczki: – O masie nieprzekraczającej 185 g: – – Indyki – – Pozostałe: – – – Gęsi – – – Kaczki i perliczki Pozostałe zwierzęta żywe: – Ssaki: – – Pozostałe: – – – Króliki domowe – – – Pozostałe – Gady (włączając węże i żółwie) – Ptaki: – – Pozostałe: – – – Gołębie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Świeże lub schłodzone – Zamrożone Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzo­ ne lub zamrożone: – Z bydła, świeże lub schłodzone: – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych – – Pozostałe: – – – Wątroby – – – Przepona gruba i przepona cienka – – – Pozostałe Z bydła, zamrożone: – – Ozory – – Wątroby – – Pozostałe: – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0105 12 00 0105 19 0105 19 20 0105 19 90 0106 0106 19 0106 19 10 0106 19 90 0106 20 00 0106 39 0106 39 10 0205 00 0205 00 20 0205 00 80 0206 0206 10 0206 10 10 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 00 0206 29 0206 29 10

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.