Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/57

Kod CN

– – – Pozostałe: 0206 29 91 0206 29 99 0206 30 00 – – – – Przepona gruba i przepona cienka – – – – Pozostałe – Ze świń, świeże lub schłodzone – Ze świń, zamrożone: 0206 41 00 0206 49 0206 49 20 0206 49 80 0206 80 0206 80 10 – – Wątroby – – Pozostałe: – – – Ze świń domowych – – – Pozostałe – Pozostałe, świeże lub schłodzone: – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych – – Pozostałe: 0206 80 91 0206 80 99 0206 90 0206 90 10 – – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów – – – Z owiec i kóz – Pozostałe, zamrożone: – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych – – Pozostałe: 0206 90 91 0206 90 99 0208 0208 10 – – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów – – – Z owiec i kóz Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Z królików lub zajęcy: – – Z królików domowych: 0208 10 11 0208 10 19 0208 10 90 0208 30 00 0208 40 0208 40 10 0208 40 90 0208 50 00 0208 90 0208 90 10 – – – Świeże lub schłodzone – – – Mrożone – – – Pozostałe – Z naczelnych – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) – – Mięso z wielorybów – – Pozostałe – Z gadów (włączając z węży i z żółwi) – Pozostałe – – Z gołębi domowych – – Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy 0208 90 20 0208 90 40 0208 90 55 0208 90 60 0208 90 70 0208 90 95 0210 – – – Z przepiórek – – – Pozostałe – – Mięso z fok – – Z reniferów – – Żabie udka – – Pozostałe Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: – Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: 0210 91 00 – – Z naczelnych

L 108/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

0210 92 00 0210 93 00 0210 99

– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssa­ ki z rzędu syren) – – Z gadów (włączając z węży i z żółwi) – – Pozostałe: – – – Mięso:

0210 99 10

– – – – Z koni, solone, w solance lub suszone – – – – Z owiec i kóz

0210 99 21 0210 99 29 0210 99 31 0210 99 39

– – – – – Z kością – – – – – Bez kości – – – – Z reniferów – – – – Pozostałe – – – Podroby: – – – – Ze świń domowych:

0210 99 41 0210 99 49

– – – – – Wątroby – – – – – Pozostałe – – – – Z bydła:

0210 99 51 0210 99 59 0210 99 60

– – – – – Przepona gruba i przepona cienka – – – – – Pozostałe – – – – Z owiec i kóz – – – – Pozostałe: – – – – – Wątróbki drobiowe:

0210 99 71 0210 99 79 0210 99 80 0210 99 90 0407 00

– – – – – – Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe – – – Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane: – Drobiu: – – Wylęgowe:

0407 00 11 0407 00 19 0408

– – – Indycze lub gęsie – – – Pozostałe Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowa­ ne, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego: – Żółtka jaj:

0408 11 0408 11 20 0408 19 0408 19 20

– – Suszone: – – – Nienadające się do spożycia przez ludzi – – Pozostałe: – – – Nienadające się do spożycia przez ludzi – Pozostałe:

0408 91 0408 91 20 0408 99 0408 99 20 0410 00 00

– – Suszone: – – – Nienadające się do spożycia przez ludzi – – Pozostałe: – – – Nienadające się do spożycia przez ludzi Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.