Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/65

Kod CN

1007 00 90 1008 1008 10 00 1008 20 00 1008 30 00 1008 90 1008 90 10 1008 90 90 1102 1102 10 00 1102 20 1102 20 10 1102 20 90 1102 90 1102 90 10 1102 90 30 1102 90 50 1102 90 90 1103 1103 11 1103 11 10 1103 11 90 1103 13 1103 13 10 1103 13 90 1103 19 1103 19 10 1103 19 30 1103 19 40 1103 19 50 1103 19 90 1103 20 1103 20 10 1103 20 20 1103 20 30 1103 20 40 1103 20 50 1103 20 60 1103 20 90 1104

– Pozostałe Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: – Gryka – Proso – Mozga kanaryjska – Pozostałe zboża: – – Pszenżyto – – Pozostałe Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin: – Mąka żytnia – Mąka kukurydziana: – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy – – Pozostałe – Pozostałe: – – Mąka jęczmienna – – Mąka z owsa – – Mąka ryżowa – – Pozostałe Kasze, mączki i granulki, zbożowe: – Kasze i mączki: – – Z pszenicy: – – – Pszenica Durum – – – Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz – – Z kukurydzy: – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – Pozostałe – – Z pozostałych zbóż: – – – Z żyta – – – Z jęczmienia – – – Z owsa – – – Z ryżu – – – Pozostałe – Granulki: – – Z żyta – – Z jęczmienia – – Z owsa – – Z kukurydzy – – Z ryżu – – Z pszenicy – – Pozostałe Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełko­ wane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miaż­ dżone, płatkowane lub mielone: – Ziarna miażdżone lub płatkowane:

1104 12

– – Z owsa:

L 108/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

1104 12 10 1104 12 90 1104 19 1104 19 10 1104 19 30 1104 19 50

– – – Miażdżone – – – Płatkowane – – Z pozostałych zbóż: – – – Z pszenicy – – – Z żyta – – – Z kukurydzy – – – Z jęczmienia:

1104 19 61 1104 19 69

– – – – Miażdżone – – – – Płatkowane – – – Pozostałe:

1104 19 91 1104 19 99

– – – – Ryż płatkowany – – – – Pozostałe – Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane):

1104 22 1104 22 20 1104 22 30 1104 22 50 1104 22 90 1104 22 98 1104 23 1104 23 10 1104 23 30 1104 23 90 1104 23 99 1104 29

– – Z owsa: – – – Łuszczone (łuskane lub obierane) – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane („Grütze” lub „grutten”) – – – Perełkowane – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie – – – Pozostałe – – Z kukurydzy: – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane – – – Perełkowane – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie – – – Pozostałe – – Z pozostałych zbóż: – – – Z jęczmienia:

1104 29 01 1104 29 03 1104 29 05 1104 29 07 1104 29 09

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane) – – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane („Grütze” lub „grutten”) – – – – Perełkowane – – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie – – – – Pozostałe – – – Pozostałe: – – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane

1104 29 11 1104 29 18 1104 29 30

– – – – – Z pszenicy: – – – – – Pozostałe – – – – Perełkowane – – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie:

1104 29 51 1104 29 55 1104 29 59

– – – – – Z pszenicy: – – – – – Z żyta – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe:

1104 29 81 1104 29 85

– – – – – Z pszenicy: – – – – – Z żyta

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.