Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/71

Kod CN

2008 19

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami: – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: – – – – Pozostałe:

2008 19 19 2009

– – – – – Pozostałe Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: – Sok pomarańczowy:

2009 11

– – Mrożony: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 11 11 2009 11 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

2009 11 91 2009 11 99 2009 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cu­ kru przekraczającej 30 % masy – – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 19 11 2009 19 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 19 91 2009 19 98

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cu­ kru przekraczającej 30 % masy – – – – Pozostałe – Sok grejpfrutowy (włącznie z sokiem z pomelo):

2009 29

– – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 29 11 2009 29 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 29 91 2009 29 99

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cu­ kru przekraczającej 30 % masy – – – – Pozostałe – Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego:

2009 39

– – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 39 11 2009 39 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67: – – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 39 31 2009 39 39

– – – – – Zawierające dodatek cukru – – – – – Niezawierające dodanego cukru – – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: – – – – – Sok cytrynowy:

2009 39 51

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

L 108/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2009 39 55 2009 39 59

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – – Niezawierające dodanego cukru – – – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych:

2009 39 91 2009 39 95 2009 39 99

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy – – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – – Niezawierające dodanego cukru – Sok ananasowy:

2009 49

– – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 49 11 2009 49 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 49 30

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru – – – – Pozostałe:

2009 49 91 2009 49 93 2009 49 99

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – Niezawierające dodanego cukru – Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy):

2009 69

– – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 69 11 2009 69 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67: – – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:

2009 69 51 2009 69 59

– – – – – Zagęszczony – – – – – Pozostałe – – – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto: – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90

– – – – – – Zagęszczony – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe – Sok jabłkowy:

2009 79

– – Pozostałe: – – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 79 11 2009 79 19

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto – – – – Pozostałe – – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 79 30

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru – – – – Pozostałe:

2009 79 91 2009 79 93 2009 79 99

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – Niezawierające dodanego cukru

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.