Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 203

Kod CN

4301 60 00 4301 80 4301 80 30 4301 80 50 4301 80 80 4301 90 00 5001 00 00 5002 00 00 5003 00 00

– Z lisów, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami – Pozostałe skóry futerkowe, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami – – Ze świstaków – – Z dzikich kotów – – Pozostałe – Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie Kokony jedwabników nadające się do motania Jedwab surowy (nieskręcany) Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szar­ panką rozwłóknioną)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/79

ZAŁĄCZNIK  III b) CZARNOGÓRSKIE KONCESJE TARYFOWE NA PODSTAWOWE PRODUKTY ROLNE POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY (o których mowa w  art.  27 ust. 2 lit. b)) Należności celne dotyczące produktów wymienionych w niniejszym załączniku zostaną obniżone i zniesione zgodnie z har­ monogramem wskazanym dla każdego produktu w niniejszym załączniku — — — — — w dniu wejścia w życie układu cła przywozowe zostaną obniżone do 80 % wartości należności celnych, dnia 1  stycznia pierwszego roku po wejściu w  życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 60 % wartości należności celnych, dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 40 % war­ tości należności celnych, dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 20 % war­ tości należności celnych, dnia 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 0 % war­ tości należności celnych.

Kod CN Wyszczególnienie

0102 0102 90 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49

Bydło żywe: – Pozostałe: – – Gatunki domowe: – – – O masie nieprzekraczającej 80 kg – – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg: – – – – Do uboju – – – – Pozostałe – – – O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg: – – – – Do uboju – – – – Pozostałe – – – O masie przekraczającej 300 kg: – – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 0102 90 90 0103 0103 91 0103 91 10 0103 91 90 0103 92 0103 92 11

– – – – – Do uboju – – – – – Pozostałe – – – – Krowy: – – – – – Do uboju – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe: – – – – – Do uboju – – – – – Pozostałe – – Pozostałe Świnie żywe: – Pozostałe: – – O masie mniejszej niż 50 kg: – – – Gatunki domowe – – – Pozostałe – – O masie 50 kg lub większej: – – – Gatunki domowe: – – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

L 108/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

0103 92 19 0103 92 90 0105

– – – – Pozostałe – – – Pozostałe Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perlicz­ ki: – O masie nieprzekraczającej 185 g: – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: – – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: – – – – Pozostałe – – – Pozostałe: – – – – Pozostałe – Pozostałe: – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: – – Pozostałe: – – – Kaczki – – – Gęsi – – – Indyki – – – Perliczki Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Świeże lub schłodzone: – – Tusze i półtusze: – – – Ze świń domowych – – – Pozostałe – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: – – – Ze świń domowych: – – – – Szynki i ich kawałki – – – – Łopatki i ich kawałki – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Ze świń domowych: – – – – Przodki i ich kawałki – – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi – – – – Boczek i jego kawałki – – – – Pozostałe: – – – – – Bez kości – – – – – Pozostałe – – – Pozostałe – Mrożone: – – Tusze i półtusze: – – – Ze świń domowych – – – Pozostałe – – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: – – – Ze świń domowych: – – – – Szynki i ich kawałki – – – – Łopatki i ich kawałki – – – Pozostałe

0105 11 0105 11 19 0105 11 99 0105 94 00 0105 99 0105 99 10 0105 99 20 0105 99 30 0105 99 50 0203 0203 11 0203 11 10 0203 11 90 0203 12 0203 12 11 0203 12 19 0203 12 90 0203 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 19 90 0203 21 0203 21 10 0203 21 90 0203 22 0203 22 11 0203 22 19 0203 22 90

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.