Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/83

Kod CN

0207 35 53

– – – – – – Z kaczek i perliczek – – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0207 35 63 0207 35 71 0207 35 79

– – – – – – Z gęsi – – – – – – Z kaczek i perliczek – – – – – Tusze gęsie lub kacze – – – – – Pozostałe – – – Podroby:

0207 35 91 0207 35 99 0207 36

– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone – – – – Pozostałe – – Pozostałe, zamrożone: – – – Kawałki: – – – – Bez kości:

0207 36 11 0207 36 15

– – – – – Z gęsi – – – – – Z kaczek i perliczek – – – – Z kością: – – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0207 36 23 0207 36 25 0207 36 31 0207 36 41

– – – – – – Z kaczek – – – – – – Z gęsi – – – – – Z perliczek – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł – – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0207 36 53

– – – – – – Z gęsi – – – – – – Z kaczek i perliczek – – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0207 36 63 0207 36 71 0207 36 79

– – – – – – Z gęsi – – – – – – Z kaczek i perliczek – – – – – Tusze gęsie lub kacze – – – – – Pozostałe – – – Podroby: – – – – Wątroby:

0207 36 81 0207 36 85 0207 36 89 0207 36 90 0209 00

– – – – – Wątróbki gęsie, otłuszczone – – – – – Wątróbki kacze, otłuszczone – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstraho­ wane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: – Tłuszcz podskórny ze świń:

0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 0209 00 90

– – Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance – – Suszony lub wędzony – Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 lub 0209 00 19 – Tłuszcz z drobiu

L 108/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; pro­ dukty składające się ze składników naturalnego mleka, zawierające lub nie dodatek cukru albo in­ nego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub in­ nego środka słodzącego: – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci: – – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar­ tość azotu × 6,38): – – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10

0404 10 02 0404 10 04 0404 10 06

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nie przekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 15 %, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 12 0404 10 14 0404 10 16

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nie przekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38): – – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 26 0404 10 28 0404 10 32

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nie przekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 15 %, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 34 0404 10 36 0404 10 38

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – Pozostałe: – – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar­ tość azotu × 6,38): – – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 48 0404 10 52 0404 10 54

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nie przekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 15 %, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 56 0404 10 58 0404 10 62

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38): – – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 72 0404 10 74 0404 10 76

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 15 %, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 78 0404 10 82 0404 10 84

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – – Przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 % – – – – – Przekraczającej 27 % masy

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.