Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 66

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 66

Strona 66 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/95

Kod CN

2008 30 59

– – – – Pozostałe – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekra­ czającej 1kg:

2008 30 71 2008 30 75 2008 30 79 2008 30 90 2008 40

– – – – Cząstki grejpfrutów – – – – Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki, wilkingi i inne podobne hy­ brydy cytrusowe – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodanego cukru: – Gruszki – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy: – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe:

2008 40 11 2008 40 19

2008 40 21 2008 40 29

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 40 31 2008 40 39

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekracza­ jącej 1 kg:

2008 40 51 2008 40 59

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy – – – – Pozostałe – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekra­ czającej 1 kg:

2008 40 71 2008 40 79

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodanego cukru:

2008 50

– Morele: – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy:

2008 50 11 2008 50 19

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe:

2008 50 31 2008 50 39

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 50 51 2008 50 59

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekracza­ jącej 1 kg:

2008 50 61

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy

L 108/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2008 50 69

– – – – Pozostałe – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekra­ czającej 1 kg:

2008 50 71 2008 50 79

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 50 92 2008 50 94 2008 50 99 2008 60

– – – – 5 kg lub większej: – – – – 4,5 kg lub większej, ale mniejszej niż 5 kg – – – – Mniejszej niż 4,5 kg – Wiśnie: – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy:

2008 60 11 2008 60 19

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

2008 60 31 2008 60 39

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – Pozostałe – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 60 50 2008 60 60

– – – – Przekraczającej 1kg – – – – Nieprzekraczającej 1 kg – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 60 70 2008 60 90 2008 70

– – – – 4,5 kg lub większej: – – – – Mniejszej niż 4,5 kg – Brzoskwinie, włączając nektaryny: – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg: – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy:

2008 70 11 2008 70 19

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe:

2008 70 31 2008 70 39

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1kg:

2008 70 51 2008 70 59

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekracza­ jącej 1kg:

2008 70 61 2008 70 69

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy – – – – Pozostałe – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekra­ czającej 1 kg:

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 66 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.