Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 68

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 68

Strona 68 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/99

Kod CN

2008 99 40

– – – – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekra­ czającej 1 kg:

2008 99 41 2008 99 43 2008 99 45 2008 99 46 2008 99 47 2008 99 49

– – – – – Imbir – – – – – Winogrona – – – – – Śliwki – – – – – Owoce męczennicy, guawy i tamaryndy – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papai, owoce tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chiń­ skiej), owoce kanawalii, sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya – – – – – Pozostałe – – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprze­ kraczającej 1 kg:

2008 99 51 2008 99 61 2008 99 62 2008 99 67

– – – – – Imbir – – – – – Owoce męczennicy i guawy – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papai, owoce tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chiń­ skiej), owoce kanawalii, sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya – – – – – Pozostałe – – – – Niezawierające dodatku cukru: – – – – – Śliwki, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 99 72 2008 99 78 2008 99 99 2009

– – – – – – 5 kg lub większej – – – – – – Mniejszej niż 5 kg – – – – – Pozostałe Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: – Sok pomarańczowy:

2009 12 00

– – Niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 – Sok grejpfrutowy (włącznie z sokiem z pomelo):

2009 21 00

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 – Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego:

2009 31

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 31 11 2009 31 19

– – – – Zawierające dodatek cukru – – – Niezawierające dodatku cukru – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: – – – – Sok cytrynowy:

2009 31 51 2009 31 59

– – – – – Zawierające dodatek cukru – – – – – Niezawierające dodanego cukru – – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych:

2009 31 91 2009 31 99

– – – – – Zawierające dodatek cukru – – – – – Niezawierające dodatku cukru – Sok ananasowy:

2009 41 2009 41 10

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru – – – Pozostałe:

2009 41 91

– – – – Zawierające dodatek cukru

L 108/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2009 41 99 2009 50 2009 50 10 2009 50 90

– – – – Niezawierające dodatku cukru – Sok pomidorowy: – – Zawierający dodatek cukru – – Pozostałe – Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy):

2009 61 2009 61 10 2009 61 90

– – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30: – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto – – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto – Sok jabłkowy:

2009 71 2009 71 10

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20: – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru – – – Pozostałe:

2009 71 91 2009 71 99 2009 80

– – – – Zawierające dodatek cukru – – – – Niezawierające dodatku cukru – Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67: – – – Sok gruszkowy:

2009 80 50

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru – – – – Pozostałe:

2009 80 61 2009 80 63 2009 80 69

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – Niezawierające dodatku cukru – – – Pozostałe: – – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79

– – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy – – – – – Soki z owoców tropikalnych – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

2009 80 85 2009 80 86

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych – – – – – – Pozostałe – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy:

2009 80 88 2009 80 89

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych – – – – – – Pozostałe – – – – – Niezawierające dodanego cukru:

2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 2009 90

– – – – – – Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon – – – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy – – – – – – Soki z owoców tropikalnych – – – – – – Pozostałe – Mieszanki soków: – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67: – – – Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:

2009 90 31

– – – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cu­ kru przekraczającej 30 % masy

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.