Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 70

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 70

Strona 70 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/103

Kod CN

2401 20 30 2401 20 41 2401 20 49 2401 20 50 2401 20 60 2401 20 70 2401 20 80 2401 20 90 2401 30 00

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland – – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo: – – – – Typu Kentucky – – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Tytoń suszony powietrzem na jasny – – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu – – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny – – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo – – – Pozostały tytoń – Odpady tytoniu

L 108/104

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ZAŁĄCZNIK  III c) CZARNOGÓRSKIE KONCESJE TARYFOWE NA PODSTAWOWE PRODUKTY ROLNE POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY (o których mowa w  art. 27 ust. 2 lit.  c)) Należności celne dotyczące produktów wymienionych w  niniejszym załączniku zostaną obniżone o  50 % zgodnie z  har­ monogramem wskazanym dla każdego produktu w niniejszym załączniku — — w dniu wejścia w życie układu cła przywozowe zostaną obniżone do 90 % wartości należności celnych, dnia 1  stycznia pierwszego roku po wejściu w  życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 80 % wartości należności celnych, dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 70 % war­ tości należności celnych, dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 60 % war­ tości należności celnych, dnia 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 50 % war­ tości należności celnych.

Kod CN Wyszczególnienie

0104 0104 10 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 0104 20 90 0201 0201 10 00 ex 0201 10 00 ex 0201 10 00 ex 0201 10 00 0201 20 0201 20 20 ex 0201 20 20 ex 0201 20 20 ex 0201 20 20 0201 20 30 ex 0201 20 30 ex 0201 20 30 ex 0201 20 30 0201 20 50 ex 0201 20 50 ex 0201 20 50 ex 0201 20 50 0201 20 90 ex 0201 20 90 ex 0201 20 90

Owce i kozy żywe: – Owce: – – Pozostałe: – – – Jagnięta (do jednego roku życia) – – – Pozostałe – Kozy: – – Pozostałe Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: – Tusze i półtusze: – – Z cielęciny – – Z młodej wołowiny – – Z pozostałych rodzajów mięsa: – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – Ćwierci „kompensowane”: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Pozostałe: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/105

Kod CN

ex 0201 20 90 0201 30 00 ex 0201 30 00 ex 0201 30 00 ex 0201 30 00 0202 0202 10 00 ex 0202 10 00 ex 0202 10 00 ex 0202 10 00 0202 20 0202 20 10 ex 0202 20 10 ex 0202 20 10 ex 0202 20 10 0202 20 30 ex 0202 20 30 ex 0202 20 30 ex 0202 20 30 0202 20 50 ex 0202 20 50 ex 0202 20 50 ex 0202 20 50 0202 20 90 ex 0202 20 90 ex 0202 20 90 ex 0202 20 90 0202 30 0202 30 10

– – – Z pozostałych rodzajów mięsa – Bez kości: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa Wołowina mrożona: – Tusze i półtusze: – – Z cielęciny – – Z młodej wołowiny – – Z pozostałych rodzajów mięsa: – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – Ćwierci „kompensowane”: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Pozostałe: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – Bez kości: – – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi po­ jedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłącze­ niem polędwicy, w jednym kawałku: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Rostbef, antrykot i szponder, kawałki: – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa – – Pozostałe – – – Z cielęciny – – – Z młodej wołowiny – – – Z pozostałych rodzajów mięsa

ex 0202 30 10 ex 0202 30 10 ex 0202 30 10 0202 30 50 ex 0202 30 50 ex 0202 30 50 ex 0202 30 50 0202 30 90 ex 0202 30 90 ex 0202 30 90 ex 0202 30 90

L 108/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 70 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.