Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 71

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 71

Strona 71 z 203

Kod CN

0204 0204 10 00

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone – Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone:

0204 21 00 0204 22 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 30 00

– – Tusze i półtusze – – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – – Krótkie ćwierci przednie – – – Grzbiety i/lub środki – – – Nogi – – – Pozostałe – – Bez kości – Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone – Pozostałe mięso z owiec, zamrożone:

0204 41 00 0204 42 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 0204 43 10 0204 43 90 0204 50

– – Tusze i półtusze – – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: – – – Krótkie ćwierci przednie – – – Grzbiety i/lub środki – – – Nogi – – – Pozostałe – – Bez kości: – – – Z jagniąt – – – Pozostałe – Mięso kozie: – – Świeże lub schłodzone:

0204 50 11 0204 50 13 0204 50 15 0204 50 19

– – – Tusze i półtusze – – – Krótkie ćwierci przednie – – – Grzbiety i/lub środki – – – Nogi – – – Pozostałe:

0204 50 31 0204 50 39

– – – – Kawałki z kośćmi – – – – Kawałki bez kości – – Mrożone:

0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59

– – – Tusze i półtusze – – – Krótkie ćwierci przednie – – – Grzbiety i/lub środki – – – Nogi – – – Pozostałe:

0204 50 71 0204 50 79 0207

– – – – Kawałki z kośćmi – – – – Kawałki bez kości Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/107

Kod CN

0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83 %” – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %” – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane – – Niecięte na kawałki, zamrożone: – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %” – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane – – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone: – – – Kawałki: – – – – Bez kości – – – – Z kością: – – – – – Połówki lub ćwiartki – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł – – – – – Piersi i ich kawałki – – – – – Nogi i ich kawałki – – – – – Pozostałe – – – Podroby:

0207 13 91 0207 13 99 0207 14

– – – – Wątroby – – – – Pozostałe – – Kawałki i podroby, zamrożone: – – – Kawałki:

0207 14 10

– – – – Bez kości – – – – Z kością:

0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70

– – – – – Połówki lub ćwiartki – – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami – – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł – – – – – Piersi i ich kawałki – – – – – Nogi i ich kawałki – – – – – Pozostałe – – – Podroby:

0207 14 91 0207 14 99 0210

– – – – Wątroby – – – – Pozostałe Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów: – Mięso wieprzowe:

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: – – – Ze świń domowych: – – – – Solone lub w solance:

0210 11 11 0210 11 19

– – – – – Szynki i ich kawałki – – – – – Łopatki i ich kawałki – – – – Suszone lub wędzone

0210 11 31

– – – – – Szynki i ich kawałki

L 108/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 71 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.