Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 75

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 75

Strona 75 z 203

Kod CN

0806 0806 10 0806 10 10 ex 0806 10 10 0806 10 90 ex 0806 10 90 0807 0807 11 00 ex 0807 11 00 0808 0808 10 0808 10 10 0808 10 80 0808 20

Winogrona, świeże lub suszone: – Świeże: – – Winogrona stołowe: – – – Od dnia 1 lipca do dnia 30 września – – Pozostałe: – – – Od dnia 1 lipca do dnia 30 września Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże: – Melony (włącznie z arbuzami): – – Arbuzy: – – – Od dnia 1 lipca do dnia 30 sierpnia Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: – Jabłka: – – Jabłka na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia – – Pozostałe – Gruszki i pigwy: – – Gruszki:

0808 20 10 0808 20 50 0808 20 90 0809 0809 10 00 0809 20 0809 20 05 0809 20 95 0809 30 0809 30 10 0809 30 90 ex 0809 30 90 0809 40 0809 40 05 0809 40 90 0810 0810 10 00 0810 20 0810 20 10 0810 20 90 0810 50 00 ex 0810 50 00 1509 1509 10 1509 10 10 1509 10 90 1509 90 00 ex 1509 90 00

– – – Gruszki na perry, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia – – – Pozostałe – – Pigwy Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże: – Morele – Wiśnie i czereśnie: – – Wiśnie (Prunus cerasus) – – Pozostałe – Brzoskwinie, włączając nektaryny: – – Nektaryny – – Pozostałe: – – – Od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia – Śliwki i owoce tarniny: – – Śliwki – – Owoce tarniny Pozostałe owoce, świeże: – Truskawki – Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami: – – Maliny – – Pozostałe – Owoce kiwi: – – Od dnia 1 listopada do dnia 31 marca Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Z pierwszego tłoczenia: – – Oliwa lampante – – Pozostałe – Pozostałe: – – W opakowaniach większych niż 25 litrów

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/115

Kod CN

ex 1509 90 00 1601 00 1601 00 10

– – Pozostałe Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory spożywcze wytworzone na podstawie tych produktów: – Z wątroby (wątróbek) – Pozostałe:

1601 00 91 1601 00 99 1602 1602 10 00 1602 20

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane – – Pozostałe Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: – Przetwory homogenizowane – Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt: – – Z wątróbki gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 1602 20 19 1602 20 90

– – – Zawierające 75 % masy lub więcej otłuszczonej wątróbki – – – Pozostałe – – Pozostałe – Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków: – – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów:

1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 1602 32

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze – – – – Pozostałe – – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobio­ wych – – – Pozostałe – – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus: – – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów:

1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 39

– – – – Niegotowane – – – – Pozostałe – – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobio­ wych – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa drobiowego lub podrobów:

1602 39 21 1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80

– – – – Niegotowane – – – – Pozostałe – – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobio­ wych – – – Pozostałe – Ze świń:

1602 41 1602 41 10 1602 41 90 1602 42 1602 42 10 1602 42 90

– – Szynki i ich kawałki: – – – Ze świń domowych – – – Pozostałe – – Łopatki i ich części: – – – Ze świń domowych – – – Pozostałe

L 108/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 75 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.