Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 82

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 82

Strona 82 z 203

Kod CN (1)

1806 1901

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do cał­ kowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wy­ mienione ani nie włączone: Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: – Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902

1902 11 00 1902 19 1902 19 10 1902 19 90 1902 20

– – Zawierające jaja – – Pozostałe: – – – Niezawierające mąki lub mączki, ze zwykłej pszenicy – – – Pozostałe – Makarony nadziewane, nawet gotowane lub inaczej przygotowane: – – Pozostałe:

1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 1902 40 10 1902 40 90 1903 00 00 1904

– – – Gotowane – – – Pozostałe – Pozostałe makarony: – – Suszone – – Pozostałe – Kuskus: – – Nieprzygotowany – – Pozostałe Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład, płatki kukurydziane); inne produkty zbożowe (poza kukurydzą) w postaci ziaren lub w postaci płatków albo inne przetworzone produkty zbożowe (poza mąką, kaszą i mączką), wstęp­ nie gotowane lub w inny sposób przygotowane, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej: Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, na­ wet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wa­ fle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty: Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym: – Pozostałe: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej – – Rdzenie palmowe Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 – Ziemniaki: – – Pozostałe

1905

2001 2001 90 2001 90 30 2001 90 40 2001 90 60 2004 2004 10

2004 10 91 2004 90 2004 90 10

– – – W postaci mąki, mączki lub płatków – Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

L 108/129

Kod CN (1)

2005 2005 20 2005 20 10 2005 80 00 2008

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 – Ziemniaki: – – W postaci mąki, mączki lub płatków – Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata) Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, na­ wet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone: – Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem: – – Orzeszki ziemne: – – – Masło orzechowe – Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19: – – Rdzenie palmowe – – Pozostałe: – – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – – Niezawierające dodatku cukru:

2008 11 2008 11 10 2008 91 00 2008 99

2008 99 85 2008 99 91 2101

– – – – – Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 82 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.