Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 83

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 83

Strona 83 z 203

saccharata) – – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich wyciągi, esencje i koncentraty: Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wy­ łączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia: Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda: Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane: Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao: Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe – – Niezawierające tłuszczuów z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawiera­ jące mniej niż 1,5 % masy tłuszczów z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi – – Pozostałe – Pozostałe: – – Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stoso­ wanych do produkcji napojów – – Pozostałe: – – – Niezawierające tłuszczów z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawiera­ jące mniej niż 1,5 % masy tłuszczów z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi: – – – Pozostałe Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, nie­ zawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg: Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub in­ nej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłącze­ niem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009: Piwo otrzymywane ze słodu: Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aroma­ tycznymi:

2102 2103 2104 2105 00 2106 2106 10 2106 10 20

2106 10 80 2106 90 2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98 2201 2202

2203 00 2205

L 108/130

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

29.4.2010

Kod CN (1)

2207 2208 2402 2403 2905

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol ety­ lowy i inne produkty spirytusowe, skażone, o dowolnej mocy: Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likie­ ry i pozostałe napoje spirytusowe: Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu: Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje z tytoniu: Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: – Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe

2905 43 00 2905 44

– – Mannit – – D-sorbit (sorbitol) – – – W roztworze wodnym:

2905 44 11 2905 44 19

– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

2905 44 91 2905 44 99 2905 45 00 3301

– – – – Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu – – – – Pozostałe – – Gliceryna Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, wo­ skach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (en­ fleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych: – Pozostałe: – – Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych – – Wyekstrahowane oleożywice

3301 90 3301 90 10

3301 90 21 3301 90 30 3301 90 90 3302

– – – Z lukrecji i z szyszek chmielowych – – – Pozostałe – – Pozostałe Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; po­ zostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji na­ pojów: – W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów – – W rodzaju stosowanych do produkcji napojów: – – – Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10

3302 10 10

– – – – O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj. – – – – Pozostałe:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 83 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.