Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 88

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 88

Strona 88 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/139

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1806 20 10

– – Zawierające 31 % masy lub więcej masła kakaowego lub zawierające 31 % masy lub więcej masła kaka­ owego i tłuszczów z mleka łącznie – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 31 % masy masła ka­ kaowego i tłuszczów z mleka łącz­ nie – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

1806 20 30

0

0

0

0

0

1806 20 50

– – – Zawierające 18 % masy lub wię­ cej masła kakaowego – – – Okruchy czekolady mlecznej – – – Polewa czekoladowa smakowa – – – Pozostałe – Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

0

0

0

0

0

1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1806 31 00 1806 32 1806 32 10

– – Nadziewane – – Bez nadzienia – – – Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów – – – Pozostałe – Pozostałe: – – Czekolada i wyroby czekoladowe: – – – Czekolady (włączając praliny), nawet z nadzieniem:

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

1806 32 90 1806 90

80

60

40

20

0

1806 90 11 1806 90 19

– – – – Zawierające alkohol – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50

– – – – Z nadzieniem – – – – Bez nadzienia – – Wyroby cukiernicze i ich namiast­ ki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao – – Wyroby do smarowania zawierają­ ce kakao – – Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów – – Pozostałe

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

1806 90 60

80

60

40

20

0

1806 90 70

80

60

40

20

0

1806 90 90

80

60

40

20

0

L 108/140

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: – Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej – Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych po­ zycją 1905 – Pozostałe: – – Ekstrakt słodowy: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1901 10 00 1901 20 00

1901 90

1901 90 11 1901 90 19

– – – O zawartości suchego ekstraktu 90 % masy lub większej – – – Pozostałe – – Pozostałe:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1901 90 91

– – – Niezawierające tłuszczów z mle­ ka, sacharozy, izoglukozy, gluko­ zy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczów z mle­ ka, 5 % sacharozy (włącznie z cu­ inwertowanym) lub krem izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetwo­ rów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych po­ zycjami od 0 401 do 0404 – – – Pozostałe Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub in­ nymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; ku­ skus, nawet przygotowany: – Makarony niegotowane, nienadzie­ wane ani nieprzygotowane inaczej:

0

0

0

0

0

1901 90 99 1902

0

0

0

0

0

1902 11 00 1902 19 1902 19 10 1902 19 90 1902 20

– – Zawierające jaja – – Pozostałe: – – – Niezawierające mąki lub mączki, ze zwykłej pszenicy – – – Pozostałe – Makarony nadziewane, nawet goto­ wane lub inaczej przygotowane: – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1902 20 91 1902 20 99

– – – Gotowane – – – Pozostałe

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.