Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 89

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 89

Strona 89 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/141

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1902 30 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 1902 40 10 1902 40 90 1903 00 00

– Pozostałe makarony: – – Suszone – – Pozostałe – Kuskus: – – Nieprzygotowany – – Pozostałe Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, pe­ rełek, odsiewu lub w podobnych posta­ ciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub pro­ duktów zbożowych (na przykład, płatki kukurydziane); inne produkty zbożowe (poza kukurydzą) w postaci ziaren lub w postaci płatków albo inne przetwo­ rzone produkty zbożowe (poza mąką, kaszą i mączką), wstępnie gotowane lub w inny sposób przygotowane, nie wy­ szczególnione ani nie ujęte gdzie indziej: – Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych: – – Otrzymane z kukurydzy – – Otrzymane z ryżu – – Pozostałe: – Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płat­ ków zbożowych i prażonych płat­ ków zbożowych lub zbóż spęcznionych: – – Preparaty typu Müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych – – Pozostałe: – – – Otrzymane z kukurydzy – – – Otrzymane z ryżu – – – Pozostałe Pszenica spęczniona – Pozostałe: – – Ryż – – Pozostałe Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, cia­ sta i ciastka, herbatniki i pozostałe wy­ roby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i po­ dobne produkty: – Chleb chrupki – Piernik z dodatkiem imbiru i podob­ ne: – – Zawierający mniej niż 30 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1904

1904 10

1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90 1904 20

1904 20 10

1904 20 91 1904 20 95 1904 20 99 1904 30 00 1904 90 1904 90 10 1904 90 80 1905

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1905 10 00 1905 20 1905 20 10

L 108/142

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1905 20 30

– – Zawierający 30 % masy lub więcej, ale mniej niż 50 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) – – Zawierający 50 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) – Słodkie herbatniki; gofry i wafle:

0

0

0

0

0

1905 20 90

0

0

0

0

0

1905 31

– – Słodkie herbatniki: – – – Całkowicie lub częściowo pokry­ te lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierający­ mi kakao:

1905 31 11

– – – – W bezpośrednich opakowa­ niach o zawartości netto nie­ przekraczającej 85g – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

1905 31 19

0

0

0

0

0

1905 31 30

– – – – Zawierające 8 % masy tłusz­ czów z mleka lub więcej – – – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

1905 31 91 1905 31 99 1905 32 1905 32 05

– – – – – Herbatniki kanapkowe – – – – – Pozostałe – – Gofry i wafle: – – – O zawartości wody przekraczają­ cej 10 % masy – – – Pozostałe – – – – Całkowicie lub częściowo po­ kryte lub powleczone czekola­ dą lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

1905 32 11

– – – – – W bezpośrednich opakowa­ niach o zawartości netto nie­ przekraczającej 85g – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

1905 32 19

0

0

0

0

0

1905 32 91 1905 32 99 1905 40 1905 40 10 1905 40 90 1905 90 1905 90 10

– – – – – Solone, nawet z nadzieniem – – – – – Pozostałe – Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty: – – Sucharki – – Pozostałe – Pozostałe: – – Mace

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 89 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.