Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 4

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (  Dz.U. L 94 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 344)

Data ogłoszenia:2010-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 4

L 109/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

30.4.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94 z dnia 31 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 344) Strona 347, art. 8 ust. 2 akapit pierwszy: zamiast: „2. Nie później niż po upływie jednego dwóch dni roboczych po dokonaniu wywozu podmioty gospo­ darcze składają (…)”,

powinno być: „2. Nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu wywozu podmioty gospodarcze składają (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 109 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 3 z 201030.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 370/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

  • Dz. U. L109 - 1 z 201030.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 369/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.