Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 1

Strona 1 z 15
13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniej­ szego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement 2 do serii poprawek 03 – data wejścia w życie: dnia 17 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Wymagania ogólne 6. Wymagania w zakresie wytrzymałości 7. Procedury badawcze 8. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu 9. Zgodność produkcji 10. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 13. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Badanie zamków pod kątem obciążenia - badanie nr 1, 2 i 3, przyłożenie siły Załącznik 4 – Procedury badań statycznych Załącznik 5 – Procedura badania zawiasów Załącznik 6 – Boczne drzwi przesuwne

L 120/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do zamków i elementów mocowania drzwi, takich jak zawiasy i inne elementy podtrzymujące drzwi pojazdów kategorii M1 i N1 (1), umożliwiające pasażerom wsiadanie lub wysiadanie. 2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. „Homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do zamków drzwi i elementów mocowania drzwi. „Typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych nieróżniących się między sobą w sposób zasadniczy, w odniesieniu do: oznakowania typu pojazdu przez producenta; typu zamka; typu elementu mocowania drzwi; sposobu montowania i utrzymywania zamków i elementów mocowania drzwi na konstrukcji pojazdu; typu drzwi przesuwnych; „Zamek pomocniczy” oznacza zamek umożliwiający ustawienie w położeniu pełnego zamknięcia wraz z drugim położeniu zamknięcia lub tylko w położeniu pełnego zamknięcia oraz zamon­ towany w drzwiach lub zespole drzwi wyposażonych w system zamka podstawowego. „System zamka pomocniczego” składa się co najmniej z zamka pomocniczego i zaczepu. „Drzwi tylne” oznaczają drzwi lub zespół drzwi na tylnym końcu pojazdu silnikowego, przez które pasażerowie mogą wsiadać do pojazdu lub z niego wysiadać, a przewożone przedmioty mogą być ładowane lub wyładowywane. Pozycja ta nie obejmuje: a) pokrywy bagażnika; lub b) drzwi lub okna składających się w całości z elementów szklanych, których zamki lub systemy zawiasów są zamocowane bezpośrednio do elementów szklanych. 2.6. 2.7. „Część zawiasu stanowiąca element nadwozia” oznacza część zawiasu, która zazwyczaj jest przymocowana do konstrukcji nadwozia. „System blokady drzwi od środka” oznacza urządzenie blokujące, które można włączyć i wyłączyć niezależnie od innych urządzeń blokujących i które po włączeniu uniemożliwia działanie wewnętrznej klamki drzwi lub innego urządzenia wyłączającego blokadę. Urządzenie wyłączania/włączania blokady może być ręczne lub elektryczne i może znajdować się w dowolnym miejscu na pojeździe lub w jego wnętrzu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.