Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29

Tytuł:

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29

Strona 1 z 7
13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/29

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniej­ szego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem Obejmujący cały obowiązujący tekst, w tym: suplement nr 2 do serii poprawek 03 – data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacje ogólne Specyfikacje szczegółowe Modyfikacja typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji Procedury zgodności produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Urządzenia dodatkowe Przepisy przejściowe Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub osta­ tecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w zakresie jego zabezpieczenia przed nieupraw­ nionym użyciem zgodnie z regulaminem nr 18 Załącznik 2 – Przykładowe układy znaków homologacji Załącznik 3 – Procedura badania zużycia urządzeń zabezpieczających oddziałujących na układ kierowniczy

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów samochodowych mających co najmniej trzy koła, z wyjątkiem kategorii M1 i N1 (1), w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem. Pojazdy homologowane zgodnie z przepisami części I regulaminu nr 116 uznaje się za zgodne z niniejszym regulaminem.

DEFINICJE

1.2. 2.

Do celów niniejszego regulaminu, 2.1. 2.2. „homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w zakresie jego zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem; „typ pojazdu” oznacza pojazdy samochodowe jednej kategorii spośród kategorii M2, M3, N2 i N3, które nie różnią się pod względem następujących istotnych cech:

(1) Zgodnie z definicją w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

L 120/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.

nadane przez producenta oznaczenie typu; umiejscowienie i konstrukcja jednej lub kilku części składowych pojazdu, na które oddziałuje urządzenie zabezpieczające; typ urządzenia zabezpieczającego; „urządzenie zabezpieczające” oznacza układ mający uniemożliwić nieuprawnione uruchomienie, w normalny sposób, silnika lub innego głównego źródła napędu pojazdu w połączeniu z przynajmniej jednym układem, który: a) blokuje układ kierowniczy; lub b) blokuje układ przeniesienia napędu; lub c) blokuje mechanizm zmiany biegów; lub d) blokuje hamulce. W przypadku układu blokującego hamulce wyłączenie urządzenia nie może powodować samo­ czynnego zwolnienia hamulców wbrew woli kierowcy;

2.4.

„układ kierowniczy” oznacza kierownicę, kolumnę kierownicy wraz z jej osłoną, wał kierownicy, przekładnię kierowniczą i wszelkie inne części składowe, które bezpośrednio wpływają na skuteczność urządzenia zabezpieczającego; „kombinacja” oznacza jeden ze specjalnie opracowanych i skonstruowanych wariantów układu blokady, który po prawidłowym uruchomieniu umożliwia działanie układu blokady; „klucz” oznacza dowolne urządzenie skonstruowane i wykonane w celu obsługi układu blokady, który skonstruowano i wykonano w taki sposób, że można go obsługiwać wyłącznie za pomocą takiego urządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.