Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40

Tytuł:

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40

Strona 1 z 5
L 120/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

Wersja 1

obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 5 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 7 grudnia 2002 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zakres Definicje Wystąpienie o homologację Homologacja Specyfikacje Zmiana typu pojazdu Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu zgodnie z regulaminem nr 39 Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Badanie dokładności prędkościomierza na potrzeby zgodności produkcji

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do homologacji pojazdów kategorii L, M oraz N (1). 2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „homologacja pojazdu” oznacza homologację danego typu pojazdu w odniesieniu do zespołu prędkościomierza oraz jego montażu; „typ pojazdu ze względu na prędkościomierz” oznacza pojazdy, między którymi nie ma zasadni­ czych różnic, w szczególności pod takimi względami, jak: oznaczenie rozmiaru opon, dobranych z asortymentu opon montowanych standardowo; wartość całkowitego przełożenia układu napędowego w stosunku do prędkościomierza, z uwzględnieniem przełożenia reduktora, o ile występuje;

2.2.

2.2.1. 2.2.2.

(1) Zgodnie z definicją w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/41

2.2.3.

typ prędkościomierza, określany przez takie cechy, jak:

2.2.3.1. tolerancja mechanizmu pomiarowego prędkościomierza; 2.2.3.2. stała techniczna prędkościomierza; 2.2.3.3. zakres wskazywanych prędkości; 2.3. „opony montowane standardowo” to typy opon dostarczonych przez producenta dla danego typu pojazdu; opon śniegowych nie uważa się za opony montowane standardowo; „normalne ciśnienie robocze” oznacza ciśnienie mierzone w nienagrzanych oponach, zalecane przez producenta, zwiększone o 0,2 bara; „prędkościomierz” oznacza część zespołu prędkościomierza przeznaczoną do informowania kierowcy o prędkości pojazdu w danej chwili (1); „tolerancja mechanizmu pomiarowego prędkościomierza” oznacza dokładność samego urządzenia mierzącego prędkość, wyrażona w postaci górnej i dolnej granicy dopuszczalnego błędu w stosunku do faktycznie rozwijanej prędkości; „stała techniczna prędkościomierza” oznacza stosunek wejściowej liczby obrotów lub impulsów na minutę do konkretnej wskazywanej prędkości; „pojazd nieobciążony” oznacza pojazd gotowy do jazdy, z uzupełnionym paliwem, chłodziwem, materiałami smarnymi, wyposażony w narzędzia i koło zapasowe (jeśli wchodzi w skład wypo­ sażenia standardowego dostarczonego przez producenta pojazdu), z kierowcą ważącym 75 kg, ale bez pasażera, dodatkowego wyposażenia i ładunku.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

2.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.