Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 49

Tytuł:

Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 49

Strona 1 z 6
13.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/49

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 10 listopada 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Zakres Cel Definicje Wystąpienie o homologację Homologacja Wymogi Specyfikacje techniczne bocznych urządzeń zabezpieczających Odstępstwa Modyfikacje typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homolo­ gacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do jego zabezpieczeń bocznych na podstawie regulaminu nr 73 Załącznik 2 – Przykłady znaków homologacji

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do kompletnych pojazdów kategorii N2, N3, O3 i O4 (1) w odniesieniu do zabezpieczeń bocznych. Nie ma on zastosowania do: a) ciągników naczep; b) pojazdów zaprojektowanych i skonstruowanych do celów specjalnych, na których z przyczyn praktycznych niemożliwe jest zamocowanie takich zabezpieczeń bocznych. 2.

CEL

Pojazdy objęte niniejszym regulaminem muszą być skonstruowane lub wyposażone w sposób zapewniający skuteczne zabezpieczenie niechronionych użytkowników dróg przed narażeniem na wpadnięcie pod bok pojazdu i wciągnięcie pod jego koła (2).

(1) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (doku­ ment TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4). (2) Niniejszy regulamin nie stanowi przeszkody dla przyjęcia przez jakikolwiek kraj dodatkowych wymogów dotyczących części pojazdu znajdujących się przed kołami przednimi i za kołami tylnymi.

L 120/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

3. 3.1. 3.1.1.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: „homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu kompletnego w odniesieniu do jego zabezpieczeń bocznych; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów, które nie różnią się między sobą pod względem takich podstawowych cech jak szerokość tylnej osi, szerokość całkowita, wymiary, kształt i materiały całej bocznej części pojazdu (w tym kabiny, o ile występuje) oraz właściwości zawieszenia, w zakresie mającym znaczenie dla wymogów określonych w pkt 7 niniejszego regulaminu; „masa maksymalna” oznacza technicznie dopuszczalną masę określoną przez producenta pojazdu, która może być większa niż „dopuszczalna masa całkowita” określona przez administrację krajową; „masa własna” oznacza masę pojazdu w stanie gotowości do jazdy, bez kierowcy, pasażerów i ładunku, lecz z masą paliwa, chłodziwa, oleju, narzędzi i koła zapasowego, jeśli stanowi ono wyposażenie standardowe dostarczone przez producenta; „niechronieni użytkownicy dróg” oznaczają pieszych, rowerzystów i motocyklistów korzystających z dróg w taki sposób, że są narażeni na wpadnięcie pod bok pojazdu i wciągnięcie pod jego koła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 40 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.