Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

Data ogłoszenia:2010-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 3

19.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/3

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec (2010/278/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302, Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2010 r., zostaje niniejszym mianowany Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego]. Artykuł 2 uwzględniając wniosek rządu Niemiec, Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

uwzględniając decyzję 2006/524/WE, Euratom (1),

uwzględniając opinię Komisji,

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

a także mając na uwadze, że stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Wilfrieda WOLLERA,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 30.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 4 z 201019.5.2010

    Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

  • Dz. U. L123 - 1 z 201019.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 425/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.