Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 50

Tytuł:

Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 50

Strona 1 z 29
L 130/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement 3 do serii poprawek 01 – data wejścia w życie: 2 lutego 2007 r., sprostowanie 2 do serii 01 poprawek, podlegające notyfikacji depozytariusza C.N.1165.2007.TREATIES-2 z dnia 18 stycznia 2008 r., sprostowanie 1 do wersji 1 – data wejścia w życie: 24 czerwca 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Homologacja 5. Specyfikacje 6. Instrukcje dla użytkowników pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne 7. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Przepisy przejściowe 12. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący homologacji lub rozszerzenia, odmowy lub wycofania homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do ochrony osób przeby­ wających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego, zgodnie z regulaminem nr 94 Załącznik 2 – Układ znaku homologacji Załącznik 3 – Procedura badania Załącznik 4 – Określanie kryteriów zachowania Załącznik 5 – Rozmieszczenie i instalowanie manekinów i dostosowanie urządzeń przytrzymujących Załącznik 6 – Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Dodatek 1 – Opis trójwymiarowej maszyny punktu „H” Dodatek 2 – Trójwymiarowy układ odniesienia Dodatek 3 – Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących

28.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/51

Załącznik 7 – Procedura badania z wózkiem Dodatek –– Krzywa równoważności – pasmo tolerancji dla krzywej ΔV = f(t) Załącznik 8 – Technika pomiaru w badaniach pomiarowych: oprzyrządowanie Załącznik 9 – Definicja bariery podlegającej odkształceniu Załącznik 10 – Procedura certyfikacyjna dla dolnej części nogi i stopy manekina

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów kategorii M1 (1) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony; inne pojazdy mogą być homologowane na żądanie producenta. Ma on zastosowanie w razie złożenia przez producenta wniosku o homologację typu pojazdu w odniesieniu do ochrony osób zajmujących przednie zewnętrzne siedzenia w przypadku zderzenia czołowego.

DEFINICJE

1.2.

2.

Do celów niniejszego rozporządzenia: 2.1. „system zabezpieczający” oznacza elementy wyposażenia wnętrza lub urządzenia mające na celu ograniczenie ruchów osób znajdujących się w pojeździe oraz przyczynienie się do zapewnienia spełnienia wymogów wymienionych w pkt 5 poniżej; „typ systemu zabezpieczającego” oznacza kategorię urządzeń zabezpieczających, które nie różnią się pod tak istotnymi względami, jak ich: technologia, geometria, zastosowane materiały; 2.3. „szerokość pojazdu” oznacza odległość między dwoma płaszczyznami równoległymi do środ­ kowej płaszczyzny podłużnej (pojazdu) oraz dotykającymi pojazdu po obu stronach wspom­ nianej płaszczyzny, jednakże z wyłączeniem lusterek bocznych, bocznych świateł obrysowych, wskaźników ciśnienia w oponach, kierunkowskazów, świateł pozycyjnych, elastycznych błot­ ników oraz ugiętej części bocznych płaszczyzn opon bezpośrednio powyżej punktu styku z podłożem; „nasunięcie” oznacza procent szerokości pojazdu będący w bezpośrednim kontakcie z czołem bariery; „czoło bariery podlegającej odkształceniu” oznacza ulegający zmiażdżeniu element montowany z przodu sztywnego bloku; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów o napędzie silnikowym, które nie różnią się pod następującymi istotnymi względami: długość i szerokość pojazdów, jeżeli ma to ujemny wpływ na wyniki badania zderzeniowego określonego w niniejszym regulaminie; konstrukcja, wymiary, linie i materiały części pojazdu z przodu płaszczyzny poprzecznej prze­ chodzącej przez punkt „R” siedzenia kierowcy, jeżeli ma to ujemny wpływ na wyniki badania zderzeniowego określonego w niniejszym regulaminie;

2.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L130 - 19 z 201028.5.2010

    Regulamin nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych i zamiennych okładzin hamulców bębnowych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L130 - 1 z 201028.5.2010

    Regulamin nr 77 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów o napędzie silnikowym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.