Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 3

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 2 czerwca 2010 r. dotycząca mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2010-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 3

3.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3

DECYZJE

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 2 czerwca 2010 r. dotycząca mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości (2010/306/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 i 255, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Alexandra PRECHAL zostaje mianowana sędzią Trybunału Spra­ wiedliwości na okres od dnia 10 czerwca 2010 r. do dnia 6 października 2012 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na mocy art. 5 i 7 Protokołu w sprawie statutu Trybu­ nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wyniku rezygnacji Christiaana TIMMERMANSA należy mianować sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres pozostający do końca kadencji Christiaana TIMMERMANSA, czyli do dnia 6 października 2012 r. Komitet ustanowiony w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował pozy­ tywnie kandydaturę Alexandry PRECHAL na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości,

Sporządzono w Brukseli dnia 2 czerwca 2010 r.

(2)

C. BASTARRECHE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 4 z 20103.6.2010

    Zalecenie Komisji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie monitorowania poziomów akryloamidu w żywności (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20103.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 483/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.