Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 12

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 12

L 14/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2010

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (2010/33/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 223, Pedro Cruz Villalón zostaje mianowany Rzecznikiem Gene­ ralnym Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 30 listopada 2009 r. do dnia 6 października 2015 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 139,

uwzględniając, że zgodnie z art. 7 i 8 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości i w następstwie śmierci Dámasa Ruiz-Jarabo Colomera, należy mianować Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na pozostałą część kadencji poprzedniego rzecznika, a mianowicie na okres do dnia 6 października 2015 r.,

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. Przewodniczący

B. ASK

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 9 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L14 - 8 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Belgii

 • Dz. U. L14 - 6 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

 • Dz. U. L14 - 4 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 2 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu w Rumunii

 • Dz. U. L14 - 1 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.