Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 18

Tytuł:

Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 18

Strona 1 z 16
L 164/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement nr 3 do serii poprawek 01 – data wejścia w życie: 18 czerwca 2007 r. sprostowanie 1 do serii 01 poprawek – data wejścia w życie: 12 listopada 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Wymogi dotyczące siedzeń 6. Wymogi dotyczące mocowań siedzeń w typie pojazdu 7. Wymogi dotyczące montażu siedzeń w typie pojazdu 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu siedzenia lub typu pojazdu 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Przepisy przejściowe 13. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji Dodatek 1 – Metody badań siedzeń zgodnie z pkt 5 lub mocowań zgodnie z pkt 6.1.2 Dodatek 2 – Metody badań mocowań w pojeździe na zgodność z pkt 6.1.1 Dodatek 3 – Pomiary, które należy wykonać Dodatek 4 – Określanie kryteriów urazów Dodatek 5 – Procedury badań statycznych i wymogi dotyczące tych badań Dodatek 6 – Charakterystyka pochłaniania energii przez tylną część oparć siedzeń

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu lub typów siedzeń w zakresie jego (ich) wytrzyma­ łości na podstawie regulaminu nr 80 Załącznik 2 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości mocowań siedzeń na podstawie regulaminu nr 80 Załącznik 3 – Wzory znaków homologacji Załącznik 4 – Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/19

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin dotyczy: a) siedzeń pasażerów umieszczonych przodem do kierunku jazdy w pojazdach kategorii M2 i M3, klasy II, III oraz B (1); b) pojazdów kategorii M2 i M3, klasy II, III oraz B (1) w odniesieniu do mocowań ich siedzeń dla pasażerów i montażu siedzeń.

1.2. 1.3. 2. 2.1.

Na wniosek producenta pojazdy kategorii M2 (1) homologowane zgodnie z regulaminem nr 17 uznaje się za spełniające wymogi niniejszego regulaminu. Pojazdy, których niektóre siedzenia objęte są odstępstwem przewidzianym w pkt 7.4 regulaminu nr 14, są homologowane na podstawie niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

„Homologacja siedzenia” oznacza homologację typu siedzenia jako elementu służącego zabezpie­ czeniu pasażerów siedzeń skierowanych w kierunku jazdy w zakresie ich wytrzymałości oraz konstrukcji ich oparć. „Homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w zakresie wytrzymałości części konstrukcji pojazdu, do których mocuje się siedzenia, oraz w zakresie montażu siedzeń. „Typ siedzenia” oznacza siedzenia, które nie różnią się zasadniczo pod względem następujących cech, które mogą wpłynąć na ich wytrzymałość oraz ryzyko, jakie stanowią dla pasażerów: Struktura, kształt, wymiary oraz materiały części przenoszących obciążenie; Rodzaje oraz wymiary układów regulacji oraz blokowania oparcia; Wymiary, struktura oraz materiały, z których wykonane są zamocowania oraz podparcia (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 231 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 92 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dz. U. L164 - 69 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L164 - 46 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L164 - 1 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.