Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 92

Tytuł:

Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 92

Strona 1 z 32
L 164/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: suplement nr 13 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

A. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE 0. Zakres 1. Definicje 2. Wystąpienie o homologację reflektora 3. Oznakowanie 4. Homologacja B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA REFLEKTORÓW 5. Specyfikacje ogólne 6. Oświetlenie 7. Ocena uciążliwości lub olśnienia C. POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE 8. Zmiana typu reflektora i rozszerzenie homologacji 9. Zgodność produkcji 10. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 13. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu reflektora lub układu oświetlenia rozdzielonego na podstawie regulaminu nr 98 Załącznik 2 – Przykłady rozmieszczenia znaków homologacji Załącznik 3 – Ekrany pomiarowe Załącznik 4 – Badania stabilności parametrów fotometrycznych reflektorów podczas pracy Dodatek – Przegląd okresów roboczych dotyczących badania stabilności parametrów foto­ metrycznych Załącznik 5 – Wymagania dla świateł posiadających szyby z tworzywa sztucznego – badanie szyb lub próbek materiału oraz kompletnych świateł Dodatek 1 – Kolejność badań homologacyjnych Dodatek 2 – Metoda pomiaru rozproszenia i przepuszczania światła Dodatek 3 – Metoda badania przez natryskiwanie

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/93

Dodatek 4 – Badanie przyczepności taśmy samoprzylepnej Załącznik 6 – Środek odniesienia Załącznik 7 – Oznakowanie napięcia Załącznik 8 – Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 9 – Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera Załącznik 10 – Kontrola granicy światła i cienia dla świateł mijania za pomocą przyrządów Załącznik 11 – Wymagania dotyczące modułów LED i reflektorów zawierających moduły LED A. 0.

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin stosuje się do: a) reflektorów; oraz b) układów oświetlenia rozdzielonego, wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła, przeznaczonych dla pojazdów kategorii M, N i L3. 1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu, 1.1. do niniejszego regulaminu mają zastosowanie definicje podane w regulaminie nr 48 oraz serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homo­ logacji typu; „szyba” oznacza zewnętrzną część reflektora, która przepuszcza światło poprzez powierzchnię świetlną; „powłoka” oznacza dowolny produkt lub produkty nałożone w jednej lub wielu warstwach na zewnętrzną powierzchnię szyby; „statecznik” oznacza elektryczne urządzenie zasilające gazowo-wyładowcze źródło światła. Statecznik ten może znajdować się częściowo lub całkowicie wewnątrz lub na zewnątrz reflek­ tora; „dopasowana para” oznacza zespół świateł pełniących tę samą funkcję, znajdujących się po lewej i prawej stronie pojazdu; reflektory różnych „typów” to reflektory, które różnią się między sobą takimi istotnymi cechami jak: nazwa handlowa lub znak towarowy; charakterystyka układu optycznego;

1.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 92 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 231 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 69 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L164 - 46 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L164 - 18 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

 • Dz. U. L164 - 1 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.