Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (  Dz.U. L 32 z 4.2.2006)

Data ogłoszenia:2010-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 6

L 172/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2010

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 4 lutego 2006 r.) 1. Strona 67, załącznik I, pkt 3 lit. b): zamiast: powinno być: „Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy”, „Górnictwo odkrywkowe”.

2. Strona 69, załącznik I, pkt 4 lit. a) ppkt (vi): zamiast: powinno być: „Pochodne węglowodorów zawierające rtęć”, „Pochodne węglowodorów chlorowcowanych”.

3. Strona 70, załącznik I, pkt 5 lit. f): zamiast: powinno być: „wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 mieszkańców”, „wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 równoważnych mieszkańców”.

4. Strona 70, załącznik I, pkt 5 lit. a), c), d), e) i g): zamiast: powinno być: „na dobę”, „na dzień”.

5. Strona 70, załącznik I, pkt 6 lit. b) i c): zamiast: powinno być: „na dobę”, „na dzień”.

6. Strona 70, załącznik I, pkt 8 lit. a), lit. b) ppkt (i) oraz (ii) i pkt 8 lit. c): zamiast: powinno być: „na dobę”, „na dzień”.

7. Strona 71, załącznik I, pkt 9 lit. a) i b): zamiast: powinno być: „na dobę”, „na dzień”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L172 - 5 z 20107.7.2010

    Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (  Dz.U. L 224 z 18.8.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 152)

  • Dz. U. L172 - 3 z 20107.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 594/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L172 - 1 z 20107.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 593/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Toledo (ChNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.