Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1

Strona 1 z 24
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w  świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z  asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i  żarówkami kategorii R2 lub HS1 Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: serię poprawek 02 – data wejścia w życie: 8 września 2001 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

Zakres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Definicje Wystąpienie o homologację Oznakowanie Homologacja Specyfikacje ogólne Oświetlenie Ocena uciążliwości Światło główne wzorcowe Zgodność produkcji

10. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 11. Zmiana typu światła głównego i rozszerzenie homologacji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Nazwy i  adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 14. Przepisy przejściowe

L 177/2

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Załącznik  1 –

Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu światła głównego na mocy regulaminu nr 1 Światła główne specjalne przeznaczone dla ciągników rolniczych lub leśnych i do innych po­ jazdów o ograniczonej prędkości Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Badania stabilności parametrów fotometrycznych świateł głównych podczas pracy Przykłady układów znaków homologacji Ekrany pomiarowe Wymagania dotyczące świateł z  szybą z  tworzywa sztucznego – badanie szyby lub próbek materiału oraz kompletnych świateł Minimalne wymagania dotyczące pobierania próbek przez kontrolera

Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 –

ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin dotyczy świateł głównych samochodowych, które mogą zawierać szyby ze szkła lub tworzywa sztucznego. 1. 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. „szyba” oznacza zewnętrzny element światła głównego (zespołu), który przepuszcza światło przez powierzchnię świetlną; „powłoka” oznacza dowolny produkt lub produkty nałożone w jednej lub wielu warstwach na ze­ wnętrzną powierzchnię szyby; światła główne różnych „typów” oznaczają światła główne, które różnią się między sobą pod względem następujących istotnych elementów: nazwy handlowej lub znaku towarowego; właściwości układu optycznego obecności dodatkowych elementów mogących zmienić właściwości optyczne przez odbicie, za­ łamanie, pochłanianie lub odkształcenie podczas pracy; dostosowania do ruchu prawostronnego, do ruchu lewostronnego lub do ruchu po obu stronach, możliwości wysyłania światła mijania, światła drogowego lub obu; materiałów, z których wykonane są szyby i powłoka (jeżeli taka występuje); oprawy przeznaczonej do montażu żarówki (lub żarówek) jednej z odpowiednich kategorii: R2 lub HS1 (2).

(1) Przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią dla Strony Porozumienia stosującej niniejszy regulamin przeszkody do zakazania połączenia światła głównego z szybą z tworzywa sztucznego, homologowaną na podstawie niniejszego re­ gulaminu, z mechanicznym urządzeniem do oczyszczania światła głównego (z wycieraczkami).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.