Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 113

Tytuł:

Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 113

Strona 1 z 37
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/113

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w  świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr  19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o  napędzie silnikowym Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 2 do serii poprawek 03 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

Wprowadzenie 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zakres Definicje Wystąpienie o homologację Oznakowania Homologacja Specyfikacje ogólne Oświetlenie Barwa Określenie dyskomfortu (oślepianie) Modyfikacje typu przedniego światła przeciwmgłowego oraz rozszerzenie homologacji

10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Nazwy i  adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 14. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 – Załącznik 9 – Załącznik 10 – Załącznik 11 – Załącznik 12 –

Formularz zawiadomienia Wymogi w zakresie tolerancji dotyczące procedury kontroli zgodności produkcji Przykłady rozmieszczeń znaków homologacji dla przednich świateł przeciwmgłowych kla­ sy B i klasy F3 Geometria ekranu pomiarowego i siatka pomiarowa Badania stabilności wydajności fotometrycznej przednich świateł przeciwmgłowych pod­ czas pracy Wymagania dla przednich świateł przeciwmgłowych posiadających soczewki z  tworzywa sztucznego Minimalne wymogi dotyczące procedury kontroli zgodności produkcji Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera Definicja i  ostrość granicy światła-cienia dla przednich świateł przeciwmgłowych i  proce­ dura regulacji za pomocą tej granicy światła-cienia Przegląd okresów roboczych dotyczących badania stabilności wydajności fotometrycznej Środek odniesienia Wymogi w przypadku stosowania modułów LED lub generatorów światła

L 177/114

PL WPROWADZENIE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Niniejszy regulamin (1) dotyczy przednich świateł przeciwmgłowych, które mogą posiadać soczew­ ki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Obejmuje on dwie różne klasy. Pierwotne przednie światło przeciwmgłowe – od chwili powstania określana jako klasa „B”, zosta­ ła zmodernizowana tak, by uwzględniała układ współrzędnych kątowych, przy czym zmieniono wartości w odpowiedniej tabeli fotometrycznej. W tej klasie dozwolone są wyłącznie źródła świa­ tła określone w regulaminie nr 37. Klasę „F3” zaprojektowano w celu zwiększenia wydajności fotometrycznej. W szczególności zwięk­ szona została szerokość promienia oraz minimalne wartości natężenia światła poniżej linii H-H (pkt 6.4.3), przy czym wprowadzono sterowanie maksymalnym natężeniem na pierwszym planie. Powyżej linii H-H natężenie światła rozproszonego zmniejszono w celu poprawy widoczności. Po­ nadto światła w tej klasie mogą być wyposażone w adaptacyjną regulację promienia, gdzie wydaj­ ność zmienia się w zależności od widoczności na drodze. Wprowadzenie klasy „F3” wiąże się z wymogami, które ulegają zmianie w celu upodobnienia do wymagań stawianych światłom głównym: a) b) wartości fotometryczne określa się jako wartości natężenia światła przy zastosowaniu układu współrzędnych kątowych; źródła światła można wybrać zgodnie z przepisami regulaminu nr 37 (żarówki) i regulaminu nr 99 (gazowo-wyładowcze źródła światła). Możliwe jest również stosowanie modułów z dio­ dami elektroluminescencyjnymi (LED) oraz układów oświetlenia rozdzielonego; definicje granicy światła-cienia oraz gradientu; wymogi fotometryczne pozwalają na stosowanie asymetrycznego układu promieni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 113 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.