Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 170

Tytuł:

Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 170

Strona 1 z 26
L 177/170

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr  20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z  asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i  żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

Wersja 3

obejmująca całość obowiązującego tekstu, w tym: serię poprawek 03 – data wejścia w życie: 9 września 2001 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN A. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

0. 1. 2. 3. 4.

Zakres Definicje Wystąpienie o homologację światła głównego Oznakowanie Homologacja

B. 5.

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH

Specyfikacje ogólne Oświetlenie Przepisy dotyczące szyb i filtrów barwnych Ocena uciążliwości Światło główne wzorcowe

6. 7. 8. 9.

10. Uwaga dotycząca barwy

C. 11.

POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Zmiana typu światła głównego i rozszerzenie homologacji

12. Zgodność produkcji 13. Sankcje za niezgodność produkcji 14. Ostateczne zaprzestanie produkcji 15. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych wykonujących badania homologacyjne oraz na­ zwy i adresy organów administracji 16. Przepisy przejściowe

10.7.2010

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/171

Załącznik 1 –

Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu światła głównego na mocy regulaminu nr 20 Układy znaków homologacji Ekran pomiarowy Badania stabilności parametrów fotometrycznych świateł głównych podczas pracy Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Wymagania dotyczące świateł z  szybą z  tworzywa sztucznego – badanie szyby lub próbek materiału oraz kompletnych świateł Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora

A.  PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 –

0. 

ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł głównych pojazdów samochodowych z szybą ze szkła lub z tworzywa sztucznego. 1. 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. „Szyba” oznacza najbardziej zewnętrzny element światła głównego (zespołu), który przepuszcza światło przez powierzchnię świetlną; „Powłoka” oznacza produkt lub produkty nałożone jedno- lub wielowarstwowo na zewnętrzną po­ wierzchnię szyby; Światła główne różnego „typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod względem na­ stępujących istotnych elementów: nazwy handlowej lub znaku towarowego; właściwości układu optycznego; obecności lub braku elementów, które w czasie pracy urządzenia mogą zmieniać zjawiska optycz­ ne poprzez odbicie, załamanie, pochłanianie lub odkształcenie. Obecność lub brak filtrów zmie­ niających tylko barwę wiązki, a nie rozsył światła, nie stanowi jednak zmiany typu; przeznaczenia do ruchu prawo- lub lewostronnego, bądź do obydwu systemów ruchu; rodzaju wytwarzanej wiązki (światło mijania, światło drogowe lub obydwa światła); materiałów, z których wykonane są szyby i powłoka, o ile występuje.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ ŚWIATŁA GŁÓWNEGO (2)

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 2.  2.1. 2.1.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 170 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.