Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 211

Tytuł:

Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 211

Strona 1 z 35
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/211

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie ni­ niejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr  46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w  odniesieniu do instalacji tych urządzeń

Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 4 do serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 22 lipca 2009 r. Sprostowanie 1 do suplementu 4 – data wejścia w życie: 11 listopada 2009 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1.

Zakres

I.  URZĄDZENIA WIDZENIA POŚREDNIEGO  

2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 9. 10. 11.

Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Oznakowania Homologacja Wymogi Lusterka Urządzenia widzenia pośredniego inne niż lusterka Modyfikacja typu urządzenia widzenia pośredniego i rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Kary za niezgodność produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych

II.  INSTALACJA URZĄDZEŃ WIDZENIA POŚREDNIEGO

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Wymogi Modyfikacja typu pojazdu i rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Kary za niezgodność produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych Przepisy przejściowe

L 177/212

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Załącznik  1 – Załącznik 2 – Załącznik 3 –

Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu urządzenia widzenia po­ średniego Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu pojazdu w odniesieniu do instalacji urządzeń widzenia pośredniego Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu urządzenia widzenia pośredniego, na mocy regu­ laminu nr 46 Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do montażu urządzeń wi­ dzenia pośredniego na mocy regulaminu nr 46 Układ znaku homologacji urządzenia widzenia pośredniego Metoda badań służąca do określania współczynnika odbicia Procedura określania promienia krzywizny „r” powierzchni odbijającej lusterka Procedura określania punktu „H” i  rzeczywistego kąta tułowia dla pozycji siedzącej w  po­ jazdach silnikowych Dodatek 1 –  Opis trójwymiarowej maszyny punktu „H”   Dodatek 2 –  Trójwymiarowy układ odniesienia Dodatek 3 –  Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących  

Załącznik 4 –

Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 –

Załącznik 9 – Załącznik 10 –

(zarezerwowany) Obliczanie odległości wykrywania

1. 

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: a) obowiązkowych i  opcjonalnych urządzeń widzenia pośredniego, określonych w pkt 15.2.1.1.1, dla pojazdów kategorii M i N (1) oraz obowiązkowych i opcjonalnych urzą­ dzeń widzenia pośredniego wymienionych w pkt 15.2.1.1.3 i 15.2.1.1.4 dla pojazdów ka­ tegorii L (1) z nadwoziem co najmniej częściowo osłaniającym kierowcę; b) instalacji urządzeń widzenia pośredniego w pojazdach kategorii M i N oraz w pojazdach ka­ tegorii L (1) z nadwoziem co najmniej częściowo osłaniającym kierowcę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 211 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.