Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 263

Tytuł:

Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 263

Strona 1 z 17
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/263

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w  świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr  118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2005 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zakres Definicje Wystąpienie o homologację Homologacja Część I – Definicje – Specyfikacje Część II – Definicje – Specyfikacje Zmiana typu oraz rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji

10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i  adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 – 1.  1.1.

Dokument informacyjny pojazdu Dokument informacyjny części Zawiadomienie dotyczące homologacji typu pojazdu Zawiadomienie dotyczące homologacji typu części Rozmieszczenie znaków homologacji Badanie określające szybkość spalania poziomego materiałów Badanie określające topliwość materiałów Badanie określające szybkość spalania pionowego materiałów

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do palności (zapalności, szybkości spalania i topliwości) materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów kategorii M3, klasy II i  III (1) przewożących więcej niż 22 pasa­ żerów i nie przeznaczonych do przewozu pasażerów stojących i do użytkowania w mieście (auto­ busy miejskie).

(1) Zgodnie z  definicją zawartą w  załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w  sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

L 177/264

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Homologacje typu są udzielane zgodnie z: 1.2. 1.3. Częścią I – Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do palności elementów wewnętrznych stoso­ wanych w przedziale pasażerskim. Częścią II – Homologacja części (materiałów, siedzeń, zasłon, ścianek działowych, itp.) w odniesie­ niu do ich palności

DEFINICJE: Ogólne

2.  2.1.

„Producent” oznacza osobę lub podmiot odpowiedzialny przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu oraz za zapewnienie zgodności produkcji. Nie jest istotne, aby ta osoba lub jednostka były bezpośrednio zaangażowane we wszystkie etapy konstruk­ cji pojazdu lub części będących przedmiotem procesu homologacji. „Przedział pasażerski” oznacza przestrzeń, w  której przebywają pasażerowie (łącznie z  barkiem, kuchnią, toaletą itp.), ograniczoną przez: — dach, — podłogę, — ściany boczne, — drzwi, — szyby zewnętrzne, — tylną przegrodę przedziału pasażerskiego lub płaszczyznę tylnych siedzeń, — oparcie, — po stronie kierowcy od wzdłużnej pionowej płaszczyzny środkowej pojazdu, pionową po­ przeczną płaszczyznę przechodzącą przez punkt R kierowcy określony zgodnie z definicją za­ wartą w regulaminie 17, — po przeciwległej stronie od wzdłużnej pionowej środkowej płaszczyzny pojazdu, przegrodę przednią.

2.2.

2.3.

„Materiały produkcyjne” oznaczają wyroby w postaci materiałów masowych (np. zwojów materia­ łów tapicerskich) lub wstępnie ukształtowanych części, dostarczane wytwórcy do zamontowania w typie pojazdu homologowanym zgodnie z niniejszym regulaminem lub dostarczane do warszta­ tów do celów konserwacji lub naprawy pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 263 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.