Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 40

Tytuł:

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 40

Strona 1 z 17
L 177/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 18 do serii poprawek 01 – data wejścia w życie: 24 października 2009 r. Sprostowanie 1 do suplementu 18 – data wejścia w życie: 11 listopada 2009 r. Suplement 19 do serii poprawek 01 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Oznakowania Homologacja Specyfikacje ogólne Natężenie emitowanego światła Procedura badania Barwa emitowanego światła Zmiana typu kierunkowskazu w pojazdach silnikowych i ich przyczepach i rozszerzenie homologacji

10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Nazwy i  adresy placówek technicznych uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 14. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik  1  – Załącznik 2  –

Kategorie kierunkowskazów: Wymagane minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni dla poszczególnych kategorii kierunkowskazów Zawiadomienie dotyczące udzielenia homologacji, rozszerzenia homologacji, odmowy ho­ mologacji, cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu kierunkow­ skazu na podstawie regulaminu nr 6 Układ znaku homologacji Pomiary fotometryczne Barwa pomarańczowych świateł – współrzędne trójchromatyczne Minimalne wymagania dotyczące zgodności z procedurami kontroli produkcji Minimalne wymagania dotyczące pobierania próbek przez inspektora

Załącznik 3  – Załącznik 4  – Załącznik 5  – Załącznik 6  – Załącznik 7  –

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAKRES

L 177/41

0. 

Niniejszy regulamin stosuje się do kierunkowskazów pojazdów kategorii L, M, N, O i T (1).

1. 

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 1.1. „Kierunkowskaz” oznacza urządzenie montowane w pojeździe silnikowym lub przyczepie, za po­ mocą którego kierowca sygnalizuje zamiar zmiany kierunku ruchu pojazdu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do zamocowanych na stałe urządzeń emitujących światło migające, które­ go miganie spowodowane jest przerywanym zasilaniem światła prądem elektrycznym. Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje zawarte w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu. „Kierunkowskazy różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą takimi istotnymi cechami, jak: a) b) nazwa handlowa lub znak towarowy; właściwości układu optycznego (światłość, kąt rozsyłu światła, kategoria żarówki, moduł źród­ ła światła itp.). kategoria świateł kierunkowskazów; regulator zmiennego natężenia światła, o ile występuje.

1.2.

1.3.

c) d)

Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu. 1.4. Odniesienia w niniejszym regulaminie do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

2.  2.1.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

Wniosek o  udzielenie homologacji typu kierunkowskazu składa posiadacz nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.