Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 16

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 16

Strona 16 z 26

Liczba 30 oznacza, że maksymalna światłość światła drogowego wynosi od 86 250 do 111 250 kandeli. Uwaga: Numer homologacji i symbole dodatkowe muszą być umieszczone w pobliżu okręgu oraz powyżej lub poniżej bądź z lewej lub z prawej strony litery „E”. Cyfry numeru homologacji muszą znajdować się po tej samej stronie litery „E” i muszą być skierowane w tę samą stronę. W numerach homologacji nie należy stosować cyfr rzymskich w celu uniknięcia ewen­ tualnego pomylenia ich z innymi symbolami. Rysunek 2 Rysunek 3a

Rysunek 3b

Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do świa­ tła mijania i światła drogowego i jest przeznaczone: Tylko do ruchu lewostronnego. Do obu systemów ruchu przez odpowiednią regu­ lację zespołu optycznego lub żarówki w pojeździe

10.7.2010

PL Rysunek 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 5

L 177/91

Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji to światło z szybą z tworzywa sztucznego, które spełnia wy­ mogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do światła mijania i jest przeznaczone: Do obu systemów ruchu Tylko do ruchu prawostronnego

Rysunek 6

Rysunek 7

Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu: Tylko w odniesieniu do światła mijania i jest prze­ znaczone tylko do ruchu lewostronnego. Tylko w odniesieniu do światła drogowego.

L 177/92

PL Rysunek 8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 9

10.7.2010

Oznaczenie światła głównego z szybą z tworzywa sztucznego, które spełnia wymogi regulaminu nr 8: W odniesieniu do światła mijania i światła drogo­ wego i jest przeznaczone tylko do ruchu prawo­ stronnego. Tylko w odniesieniu do światła mijania i jest prze­ znaczone tylko do ruchu lewostronnego.

Żarnik światła mijania nie może świecić jednocześnie z  żarnikiem światła drogowego ani innym wzajemnie sprzężonym światłem głównym.

Rysunek 10 Uproszczone oznakowanie świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych (Linie pionowe i poziome przedstawiają schematyczny kształt urządzenia sygnalizacji świetlnej i nie należą do znaku homologacji).

WZÓR A

WZÓR B

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WZÓR C

L 177/93

WZÓR D

Uwaga: Cztery przykłady przedstawione powyżej opisują urządzenie oświetlenia ze znakiem homologacji obejmującym: przednie światło pozycyjne homologowane zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7; światło główne z szybą z tworzywa sztucznego zawierające światło mijania przeznaczone do ruchu prawo- i lewostronne­ go i  światło drogowe o maksymalnej światłości w  zakresie od 86 250 do 111 250  kandeli (co oznacza liczba 30) homo­   logowane zgodnie z serią poprawek 04 do regulaminu nr 20; przednie światło przeciwmgłowe z szybą z tworzywa sztucznego homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regula­ minu nr 19; przednie światło kierunkowskazu kategorii 1a homologowane zgodnie z serią poprawek 02 do regulaminu nr 6.

Rysunek 11 Światło wzajemnie sprzężone ze światłem głównym Przykład 1

Powyższy przykład odpowiada oznakowaniu szyby z tworzywa sztucznego przeznaczonego do stosowania w różnych ty­ pach świateł głównych, to jest w:

L 177/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

świetle głównym ze światłem mijania przeznaczonym do obu systemów ruchu i światłem drogowym o maksymalnej świat­ łości w zakresie od 86 250 do 111 250 kandeli (co oznacza liczba 30), homologowanym w Niemczech (E1) zgodnie regu­   laminem nr  8 zmienionym serią poprawek 04, które to światło główne jest wzajemnie sprzężone z  przednim światłem pozycyjnym homologowanym zgodnie z serią poprawek 01 do regulaminu nr 7; lub: świetle głównym ze światłem mijania przeznaczonym do ruchu prawo- i lewostronnego i światłem drogowym, homo­ logowanym w Niemczech (E1) zgodnie z regulaminem nr 1 zmienionym serią poprawek 01 i wzajemnie sprzężonym z ta­ kim samym przednim światłem pozycyjnym jak powyżej; lub: dowolnym z ww. świateł głównych homologowanym jako światło pojedyncze. Na głównej obudowie światła głównego należy umieścić jedyny ważny numer homologacji, na przykład:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.