Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 23

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 23

Strona 23 z 26

x x x

x x x

x x x

x

Badania kompletnych świateł (dostarczonych zgodnie z pkt 2.2.3 niniejszego regulaminu). Tabela B

Kompletne światło główne Nr próbki 1 2

2.1. Niszczenie (pkt 2.6.1.1) 2.2. Parametry fotometryczne (pkt 2.6.1.2) 2.3. Przyczepność (pkt 2.6.2)

x x x

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/105

DODATEK 2 Metoda pomiaru rozproszenia i  przepuszczania światła 1.  APARATURA POMIAROWA (zob. rysunek) Wiązka światła kolimatora K o dywergencji połowicznej

β 2

= 17,4 × 10 rd

–4

jest ograniczona przysłoną DT z otworem 6 mm, naprzeciwko której umieszczone jest stanowisko z próbką. Achromatyczna soczewka skupiająca L2, skorygowana pod względem aberracji sferycznych, łączy przysłonę DT z od­ biornikiem R; średnica soczewki L2 musi być taka, aby nie przysłaniać światła rozproszonego przez próbkę w stożku o połowie kąta wierzchołkowego β/2 = 14°. Pierścieniowa przysłona DD o kątach α/2 = 1° i α max/2 = 12° jest umieszczona w płaszczyźnie ogniskowej obrazu so­ czewki L2. Środkowa, nieprzezroczysta część przysłony jest niezbędna w celu eliminacji światła płynącego bezpośrednio ze źródła światła. Musi istnieć możliwość usunięcia środkowej części przysłony z wiązki światła w taki sposób, aby można ją było ponownie umieścić dokładnie w tym samym miejscu. Odległość L2 DT i odległość ogniskową F2 (1) soczewki L2 należy dobrać w taki sposób, aby obraz DT w całości pokry­ wał odbiornik R. Przy odniesieniu początkowego strumienia padającego do 1 000 jednostek dokładność bezwzględna każdego odczytu musi być większa niż 1 jednostka. 2.  POMIARY Wykonuje się następujące pomiary:

Odczyt Z próbką Ze środkową częścią DD Przedstawiana wielkość

T1 T2 T3 T4 T5

Nie Tak (przed badaniem) Tak (po badaniu) Tak (przed badaniem) Tak (po badaniu)

Nie Nie Nie Tak Tak

Padający strumień w początkowym odczycie Strumień przepuszczany przez nowy materiał w po­ lu 24° Strumień przepuszczany przez badany materiał w po­ lu 24° Strumień rozproszony przez nowy materiał Strumień rozproszony przez badany materiał

(1) Dla L2 zaleca się zastosowanie odległości ogniskowej wynoszącej około 80 mm.

L 177/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DODATEK 3 METODA BADANIA Z  NATRYSKIWANIEM 1.  PRZYRZĄDY BADAWCZE

1.1.  Pistolet natryskowy Pistolet natryskowy musi mieć dyszę o  średnicy 1,3 mm umożliwiającą przepływ cieczy z  prędkością 0,24 ± 0,02 1/minutę pod ciśnieniem roboczym 6,0 bar - 0, + 0,5 bar. W tych warunkach roboczych rozprysk strumienia cieczy na powierzchni wystawionej na działanie niszczące musi mieć średnicę 170 mm ± 50 mm, w odległości 380 mm ± 10 mm od dyszy. 1.2.  Mieszanina do badania Mieszanina stosowana w badaniu składa się z: piasku kwarcowego o twardości 7 w skali Mohra, o wielkości ziaren od 0 do 0,2 mm i niemal normalnym rozkładzie, o współczynniku kątowym 1,8 do 2; wody o twardości nie większej niż 205 g/m3 dla mieszaniny składającej się z 25 g piasku na litr wody. 2.  BADANIE Zewnętrzną powierzchnię szyby światła poddaje się raz lub wielokrotnie działaniu strumienia piasku wytworzonego w sposób opisany powyżej. Strumień natryskuje się prawie prostopadle do badanej powierzchni. Zniszczenie sprawdza się przy pomocy co najmniej jednej próbki szklanej umieszczonej jako materiał referencyjny w pobliżu badanej szyby. Mieszaninę natryskuje się tak długo, aż zmiana rozproszenia światła dla próbki lub próbek zmierzona zgodnie z metodą opisaną w dodatku 2 będzie następująca:

Δd =

T 5 – T4 T2

= 0,0250 ± 0,0025

W celu sprawdzenia jednorodności zniszczenia na całości badanej powierzchni można użyć kilku próbek referencyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.