Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 26

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 26

Strona 26 z 26

3.1.  3.1.1.

Zgodności nie podważa się W wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku zgodności seryjnie produkowanych świateł głównych nie podważa się, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł wynoszą:

3.1.1.1.  próbka C C1: C2: jedno światło główne 0 % jedno światło główne nie więcej niż 20 % obydwa światła główne więcej niż 0 % ale nie więcej niż 20 % przejść do próbki D 3.1.1.2.  próbka D D1: w przypadku C2 obydwa światła główne 0 % 3.1.2. lub gdy spełnione są warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki C.

3.2.  3.2.1.

Podważenie zgodności W wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku zgodność seryjnie produkowanych świateł głównych podważa się i wymaga od producenta dostosowania produkcji do wymagań, jeżeli odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł wynoszą:

3.2.1.1.  próbka D D2: w przypadku C2 jedno światło główne więcej niż 0 % ale nie więcej niż 20 % jedno światło główne nie więcej niż 20 %

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/111

3.2.1.2. lub gdy nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbki C. 3.3.  Cofnięcie homologacji Zgodność podważa się i stosuje się przepisy pkt 13, jeżeli w wyniku pobrania próbek zgodnie z rysunkiem 1 w niniejszym załączniku odchylenia zmierzonych wartości parametrów świateł głównych wynoszą: 3.3.1.  próbka C C3: C4: 3.3.2.  jedno światło główne nie więcej niż 20 % jedno światło główne więcej niż 20 % obydwa światła główne więcej niż 20 %

próbka D D3: w przypadku C2 jedno światło główne 0 lub więcej niż 0 % jedno światło główne więcej niż 20 %

3.3.3. 4. 

lub gdy nie są spełnione warunki określone w pkt 1.2.2 dla próbek C i D. ZMIANA POŁOŻENIA PIONOWEGO GRANICY ŚWIATŁA I CIENIA Do sprawdzania zmiany pionowego położenia granicy światła i  cienia pod wpływem ciepła stosuje się następu­ jącą procedurę: Jedno ze świateł głównych z próbki A, po pobraniu próbek przedstawionym na rysunku 1 w niniejszym załącz­ niku, poddaje się badaniom zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.1 załącznika 5, po poddaniu go trzykrotnie cy­ klowi opisanemu w pkt 2.2.2 załącznika 5. Światło główne spełnia kryteria dopuszczalności, jeżeli Δr nie przekracza 1,5 mrad. Jeżeli wartość ta jest większa niż 1,5 mrad, ale nie większa niż 2,0 mrad, to badaniu poddaje się drugie światło główne z próbki A. Średnia z odnotowanych wartości bezwzględnych dla obydwu próbek nie może być większa niż 1,5 mrad. Jeżeli jednak próbka A nie zachowuje powyższej wartości 1,5 mrad, to tej samej procedurze pod­ daje się dwa światła główne z  próbki B, przy czym wartość Δr dla każdego z  nich nie może być większa niż 1,5 mrad.

L 177/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 1

10.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.