Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71

Strona 1 z 26
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/71

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w  świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr  8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Wersja 4

Obejmująca całość obowiązującego tekstu, w tym: serię poprawek 05 – data wejścia w życie: 8 września 2001 r. sprostowanie 1 do wersji 4 regulaminu – data wejścia w życie: 12 marca 2003 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN A. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

0. 1. 2. 3. 4.

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji światła głównego Oznakowania Homologacja

B. 5.

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH

Specyfikacje ogólne Oświetlenie Wymogi dotyczące szyb i filtrów barwnych Ocena uciążliwości Światło główne wzorcowe

6. 7. 8. 9.

10. Uwaga dotycząca barwy

C. 11.

POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Zmiana typu światła głównego i rozszerzenie homologacji

12. Zgodność produkcji 13. Sankcje za niezgodność produkcji 14. Ostateczne zaniechanie produkcji 15. Nazwy i  adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych 16. Przepisy przejściowe

L 177/72

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Załącznik  1 – Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 –

A. 

Zawiadomienie Kontrola zgodności produkcji świateł głównych wyposażonych w żarówki H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11 Przykładowe układy znaków homologacji Ekrany pomiarowe Badania stabilności parametrów fotometrycznych świateł głównych podczas pracy Wymagania dotyczące świateł z  szybą z  tworzywa sztucznego – badanie szyby lub próbek materiału oraz kompletnych świateł Minimalne wymagania dotyczące pobierania próbek przez inspektora

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZAKRES (1)

0. 

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł głównych pojazdów samochodowych z szybą ze szkła lub z tworzywa sztucznego. 1. 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. „Szyba” oznacza zewnętrzną część światła głównego (zespołu), która przepuszcza światło przez po­ wierzchnię świetlną; „Powłoka” oznacza produkt lub produkty nałożone jedno- lub wielowarstwowo na zewnętrzną po­ wierzchnię szyby; „Światła główne różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod względem na­ stępujących podstawowych właściwości: nazwy handlowej lub znaku towarowego; właściwości układu optycznego; obecności lub braku elementów, które w czasie pracy urządzenia mogą zmieniać zjawiska optycz­ ne poprzez odbicie, załamanie, pochłanianie lub odkształcenie. Obecność lub brak filtrów zmie­ niających tylko barwę wiązki, a nie rozsył światła, nie stanowi jednak zmiany typu; przeznaczenia do ruchu prawostronnego lub lewostronnego, bądź do obydwu systemów ruchu; rodzaju wytwarzanej wiązki (światło mijania, światło drogowe lub obydwa światła); oprawki przeznaczonej do zamocowania żarówki lub żarówek kategorii H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11; (2)  (3)

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.