Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 11

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 11

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2 (2010/23/UE)

L 18/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 47 905 000 47 905 000 – 210 742 – 210 742 47 694 258 47 694 258

2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

47 905 000

– 210 742

47 694 258

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/13

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA SŁUŻBY SOCJALNE Tytuł 1 — Ogółem 25 045 000 553 000 599 000 550 000 26 752 000 – 286 000 77 000 36 000 90 000 – 83 000 24 759 000 630 000 635 000 640 000 26 669 000

2 20 21 22 23 24 26

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJ­ NE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERA­ CYJNĄ Tytuł 2 — Ogółem 6 048 000 3 655 000 690 000 213 000 800 000 9 747 000 21 153 000 638 000 – 109 000 6 000 – 13 000 – 115 000 – 534 742 – 127 742 6 686 000 3 546 000 696 000 200 000 685 000 9 212 258 21 025 258

OGÓŁEM

47 905 000

– 210 742

47 694 258

L 18/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych 2009 2008

FG IV FG III + FG II + FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

76 221 297 — 297

57 195 252 — 252

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 21 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 19 z 201022.1.2010

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 15 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L18 - 9 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 5 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 1 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.