Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 19

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 19

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/19

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2 (2010/25/UE)

L 18/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 17 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

WYDATKI NA PERSONEL WYNAGRODZENIA I DODATKI WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA Tytuł 1 — Ogółem 5 514 000 28 000 10 000 5 914 500 – 377 000 3 000 – 5 000 – 379 000 5 137 000 31 000 5 000 5 535 500

2 20 22 23

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE BIURA SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 182 000 139 000 70 500 1 964 500 558 000 100 000 – 45 000 613 000 1 740 000 239 000 25 500 2 577 500

3 31 32 33

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA INFORMACJA I PUBLIKACJE INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 50 000 150 000 776 000 976 000 – 50 000 10 000 – 194 000 – 234 000 p.m. 160 000 582 000 742 000

OGÓŁEM

8 855 000

0

8 855 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 18 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 21 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 15 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L18 - 11 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 9 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 5 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L18 - 1 z 201022.1.2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.