Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 1

Strona 1 z 9
17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 3 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 28 grudnia 2000 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres I. DŹWIĘKOWE URZĄDZENIA OSTRZEGAWCZE 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Oznaczenia 5. Homologacja 6. Specyfikacje 7. Modyfikacja typu dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego i rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji II. SYGNAŁY DŹWIĘKOWE POJAZDÓW SILNIKOWYCH 11. Definicje 12. Wystąpienie o homologację 13. Homologacja 14. Specyfikacje 15. Modyfikacja typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 16. Zgodność produkcji 17. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 18. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

L 185/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące homologacji (lub odmowy, lub wycofania homologacji, lub osta­ tecznego zaniechania produkcji lub rozszerzenia homologacji) typu dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego dla pojazdów silnikowych, zgodnie z regulaminem nr 28 Załącznik 2 – Zawiadomienie dotyczące homologacji (lub odmowy, lub wycofania homologacji, lub osta­ tecznego zaniechania produkcji lub rozszerzenia homologacji) typu pojazdu w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych, zgodnie z regulaminem nr 28 Załącznik 3 – I. Układ znaku homologacji dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego II. Układ znaku homologacji pojazdu w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: 1.1. dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych (DUO) (1), zasilanych prądem stałym lub zmiennym, lub sprężonym powietrzem, przeznaczonych do instalacji w pojazdach silnikowych kategorii od L3 do 5, M oraz N, z wyłączeniem motorowerów (kategorie L1 i L2) (2); sygnałów dźwiękowych (3) do pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli. I. DŹWIĘKOWE URZĄDZENIA OSTRZEGAWCZE 2.

DEFINICJE

1.2.

Do celów niniejszego regulaminu przez dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze (DUO) różnych „typów” rozumie się urządzenia zasadniczo różniące się od siebie pod takimi względami, jak: 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. nazwa handlowa lub znak towarowy; zasady działania; rodzaj zasilania elektrycznego (prąd stały lub zmienny); zewnętrzny kształt obudowy; kształt i wymiary membran(-y); kształt lub rodzaj ujścia/ujść dźwięku; znamionowa częstotliwość lub częstotliwości dźwięku; znamionowe napięcie zasilania; w przypadku urządzeń zasilanych bezpośrednio z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, znamionowe ciśnienie robocze; DUO jest przeznaczone zasadniczo dla: motocykli o mocy 7 kW lub mniejszej (klasa I). pojazdów kategorii M i N oraz motocykli o mocy większej niż 7 kW (klasa II).

2.10. 2.10.1. 2.10.2.

(1) Urządzenie posiadające kilka ujść dźwięku uruchamianych przez jedną jednostkę zasilającą uważa się za DUO. (2) Zgodnie z definicją podaną w ujednoliconej rezolucji (R.E.3). (3) DUO składające się z kilku jednostek, z których każda emituje sygnał dźwiękowy i które uruchamiane są jednocześnie przez jedno urządzenie sterujące, uważa się za dźwiękowy system ostrzegawczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 15 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.