Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15

Strona 1 z 21
17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/15

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Wersja 2

Obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 7 do serii zmian 02 – Data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Oznakowania 5. Homologacja 6. Wymagania ogólne 7. Wartości znamionowe i badawcze 8. Natężenie oświetlenia 9. Barwa 10. Sprawdzanie stopnia olśnienia 11. Zgodność produkcji 12. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 13. Modyfikacja typu halogenowego reflektora typu „sealed beam” (zespołu HSB) oraz rozszerzenie homo­ logacji 14. Ostateczne zaniechanie produkcji 15. Przepisy przejściowe 16. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu halogenowego reflektora typu „sealed beam” (zespół HSB) zgodnie z regulaminem nr 31 Załącznik 2 – Przykłady rozmieszczenia znaków homologacji Załącznik 3 – Połączenia elektryczne elementów HSB Załącznik 4 – Ekran pomiarowy Załącznik 5 – Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 6 – Badania stabilności właściwości fotometrycznych reflektorów podczas pracy

L 185/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Załącznik 7 – Wymogi dla świateł posiadających szyby z tworzywa sztucznego – badanie szyb lub próbek materiału oraz kompletnych świateł. Załącznik 8 – Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera

1.

ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin dotyczy reflektorów dla pojazdów kategorii M, N i T (2). 2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „Halogenowy reflektor typu «sealed beam»” (dalej określany jako „zespół HSB”) oznacza reflektor, którego elementy układu optycznego, łącznie z odbłyśnikiem ze szkła, metalu lub innego mate­ riału i jedno- lub więcej halogenowe źródło światła stanowią integralną całość szczelnie zmon­ towaną w procesie produkcji i które nie mogą być zdemontowane bez demontażu powodującego całkowitą bezużyteczność elementu. Reflektory te dzielą się na: „kategorię 1”, wysyłającą tylko wiązkę światła drogowego; „kategorię 21”, wysyłającą tylko wiązkę światła mijania; „kategorię 22”, wysyłającą, w zależności od wyboru użytkownika, wiązkę światła drogowego albo wiązkę światła mijania. „Szyba” oznacza zewnętrzną część reflektora (zespołu), która przepuszcza światło poprzez powierzchnię świetlną. „Powłoka” oznacza jakikolwiek produkt lub produkty zastosowane w postaci jednej lub więcej warstw na zewnętrznej części szyby. „Zespoły HSB różnych typów” oznaczają zespoły, które różnią się pod takimi istotnymi wzglę­ dami, jak: nazwa handlowa lub marka; charakterystyka układu optycznego; wprowadzenie lub usunięcie elementów mogących mieć wpływ na własności świetlne przez odbicie, załamanie, pochłanianie lub deformację w czasie pracy; zamontowanie lub usunięcie filtrów przeznaczonych jedynie do zmiany barwy wiązki światła, ale nie zmieniających jej rozsyłu, nie jest traktowane jako zmiana typu; napięcie znamionowe; kształt włókien żarowych; rodzaj emitowanej wiązki światła (światło mijania, światło drogowe lub obydwa); materiały stanowiące szybę i powłokę, jeżeli występują. „Barwa światła emitowanego przez urządzenie”. Definicje barwy emitowanego światła podane w regulaminie nr 48 oraz seria poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosków o udzielenie homologacji typu mają zastosowanie w odniesieniu do niniej­ szego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.