Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 56

Tytuł:

Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 56

Strona 1 z 9
L 185/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) Data wejścia w życie: 27 lutego 1994 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Cel 3. Definicje 4. Wniosek o udzielenie homologacji Część I – Homologacja urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) 5. Homologacja FUPD 6. Wymagania dotyczące FUPD Część II – Homologacja pojazdu w zakresie umieszczenia homologowanego typu FUPD 7. Homologacja umieszczenia homologowanego FUPD 8. Wymagania dotyczące umieszczenia homologowanego FUPD Część III – Homologacja pojazdu w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) 9. Homologacja pojazdu z FUP 10. Wymagania dotyczące pojazdu z FUP

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji typu urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) na mocy regulaminu nr 93 (część I) Załącznik 2 – Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie umieszczenia homo­ logowanego typu urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) na mocy regulaminu nr 93 (część II) Załącznik 3 – Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji pojazdu w zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) na mocy regulaminu nr 93 (część III) Załącznik 4 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 5 – Procedury i warunki badania Załącznik 6 – Zgodność produkcji i pozostałe procedury administracyjne

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/57

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: CZĘŚĆ I: urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) przeznaczo­ nych do stosowania w pojazdach kategorii N2 i N3 (1); CZĘŚĆ II: położenia w pojazdach kategorii N2 i N3 (1) urządzeń zabezpieczających przed wjecha­ niem pod przód pojazdu (FUPD), które otrzymały homologację typu zgodnie z częścią I niniejszego regulaminu; CZĘŚĆ III: pojazdów kategorii N2 i N3 w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD), które nie posiada oddzielnej homologacji zgodnie z częścią I niniejszego regulaminu, lub zbudowanych bądź wyposażonych w taki sposób, że ich części składowe można uznać za speł­ niające funkcję FUPD. Pojazdy kategorii N2 o maksymalnej masie nie większej niż 7,5 tony powinny spełniać jedynie wymóg dotyczący 400 mm prześwitu określony w niniejszym regulaminie. Wymogów niniejszego regulaminu nie stosuje się do: pojazdów terenowych kategorii N2G i N3G (1) pojazdów, których przeznaczenie uniemożliwia spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu.

CEL

1.1.3.

1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 2.

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie skutecznego zabezpieczenia chroniącego pojazdy kategorii M1 lub N1 (1) przed wjechaniem pod przód pojazdów, o których mowa w pkt 1 niniej­ szego regulaminu, w przypadku zderzenia czołowego. 3. 3.1. 3.1.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 56 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 15 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.