Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 13

W przypadku ryb wyładowanych lub przeładowanych potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku lub wyładunku.

W przypadku transferu żywych ryb potwierdzenia można dokonać w momencie pierwszego transferu do holowanych sadzów, ale w każdym razie najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczenia w sadzu.

L 194/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

3. INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie handlu żywym tuńczykiem błękitnopłetwym na rynku krajowym lub jego wywozu.

Kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa człon­ kowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji pierwszego transferu do holowanych sadzów.

NB: w przypadku śmierci pewnej ilości ryb podczas operacji transferu i w przypadku sprzedaży pewnej ilości ryb na rynku krajowym lub ich wywozu sporządza się kopię oryginalnego dokumentu połowowego (wypełnionej części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, w stosownych przypadkach potwierdzonej), a kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery wypełnia część INFORMACJE HANDLOWE kopii dokumentu połowowego i przekazuje ją krajowemu importe­ rowi/kupującemu. Potwierdzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zareje­ strowana przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną.

b) Instrukcje szczegółowe: „STREFA”: należy wpisać obszar transferu, Morze Śródziemne, zachodni Atlantyk lub wschodni Atlantyk.

„PUNKT WYWOZU/WYJAZDU”: należy podać nazwę państwa członkowskiego lub nazwę CPC strefy połowowej, gdzie dokonano operacji transferu tuńczyka błękitnopłetwego lub wpisać „na pełnym morzu”.

„OPIS PRZEWOZU”: należy załączyć wszelkie istotne dokumenty poświadczające sprzedaż.

(2) Potwierdzenie Państwo członkowskie bandery nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU.

Potwierdzenia można dokonać w momencie pierwszego transferu do holowanych sadzów, ale w każdym razie najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczenia w sadzu.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie żywego tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa człon­ kowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem pierwszej operacji transferu.

Z chwilą zakończenia pierwszej operacji transferu kapitan statku łowczego musi dostarczyć dokument połowowy (wypełnione i, w stosownych przypadkach, potwierdzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFOR­ MACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) kapitanowi holownika.

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/17

Wypełniony i, w stosownych przypadkach, potwierdzony dokument połowowy musi towarzyszyć transportowi ryb do miejsca hodowli i tuczu, w tym transferowi żywego tuńczyka błękitnopłetwego z jednych sadzów trans­ portowych do innych lub transferowi martwego tuńczyka błękitnopłetwego z sadzów transportowych na statki pomocnicze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.