Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 13

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/9

ZAŁĄCZNIK II DANE, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE POŁOWOWYM DOTYCZĄCYM TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO 1. Numer dokumentu połowowego dotyczącego tuńczyka błękitnopłetwego ICCAT 2. Informacje dotyczące połowu Opis statku lub tonara Nazwa statku łowczego lub tonara Państwo bandery lub tonara Numer w rejestrze statków lub tonarów ICCAT (jeżeli dotyczy) Opis połowu Data, obszar połowu i zastosowane narzędzie połowowe Liczba ryb, łączna masa w zaokrągleniu, średnia masa (1) Numer znaczka (jeżeli dotyczy) Numer w rejestrze wspólnych operacji połowowych ICCAT (jeżeli dotyczy) Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data 3. Informacje handlowe dotyczące żywych ryb Opis produktu Całkowita waga w relacji pełnej, liczba ryb, obszar połowu Informacje dotyczące eksportera/sprzedawcy Punkt wywozu lub wyjazdu Nazwa i adres przedsiębiorstwa eksportującego, podpis i data Miejsce hodowli i tuczu (nazwa i nr ICCAT) oraz państwo przeznaczenia Opis przewozu (należy załączyć odpowiednią dokumentację) Informacje dotyczące importera/kupującego Punkt przywozu lub miejsce przeznaczenia Nazwa i adres przedsiębiorstwa importującego, podpis i data Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data podpisu 4. Informacje dotyczące transferu Opis statku holowniczego Numer deklaracji transferu ICCAT Nazwa i bandera statku Numer rejestru ICCAT i numer sadza holowniczego (jeżeli dotyczy) Liczba ryb, które padły podczas transferu, masa ogółem

(1) Masę, gdy jest ona znana, należy podać w zaokrągleniu. Jeżeli nie stosuje się masy w zaokrągleniu, w rubrykach formularza „Łączna masa” i „Średnia masa” należy określić rodzaj produktu (np. GG).

L 194/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

5. Informacje dotyczące przeładunku Opis statku transportowego Nazwa Państwo bandery Numer w rejestrze ICCAT Data Port (nazwa i państwo lub położenie) Opis produktu (F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) Masa ogółem (netto) Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data 6. Informacje dotyczące hodowli i tuczu Opis miejsca hodowli i tuczu Nazwa, państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu Numer FFB ICCAT i położenie miejsca hodowli i tuczu Uczestnictwo w krajowym programie kontroli wyrywkowych (tak/nie) Opis sadzów Data umieszczenia w sadzu, numer sadza Opis ryb Szacunkowa liczba ryb, masa ogółem, średnia masa (1) Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT Imię, nazwisko, tytuł, numer ICCAT, podpis Szacowany skład wielkościowy (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg) Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data 7. Informacje dotyczące odławiania Opis odłowu Data odłowu Liczba ryb, masa ogółem (w zaokrągleniu), średnia masa Numery znaczków (jeżeli dotyczy) Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT Imię, nazwisko, numer ICCAT, podpis

(1) Masę, gdy jest ona znana, należy podać w zaokrągleniu. Jeżeli nie stosuje się masy w zaokrągleniu, w rubrykach formularza „Łączna masa” i „Średnia masa” należy określić rodzaj produktu (np. GG).

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/11

Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data 8. Informacje dotyczące handlu Opis produktu F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu) Masa ogółem (netto) Informacje dotyczące eksportera/sprzedawcy Punkt wywozu lub wyjazdu Nazwa i adres przedsiębiorstwa eksportującego, podpis i data Państwo przeznaczenia Opis przewozu (należy załączyć odpowiednią dokumentację) Potwierdzenie władz Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data Informacje dotyczące importera/kupującego Punkt przywozu lub miejsce przeznaczenia Nazwa i adres przedsiębiorstwa importującego, podpis i data

L 194/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.