Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 63 z 1.3.2007)

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 27

28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 196/27

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 z dnia 1 marca 2007 r.) 1. Strona 3, tabela w załączniku, kolumna „Inne postanowienia”, wiersz „Prosięta (odstawione od maciory)”, akapit drugi: zamiast: „Mieszanka dimrówczanu potasu z różnych źródeł nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego poziomu 18 000 mg/kg w przypadku mieszanki paszowej pełnoporcjowej.”,

powinno być: „Mieszanka dimrówczanu potasu z różnych źródeł nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego poziomu 18 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.”. 2. Strona 3, tabela w załączniku, kolumna „Data ważności zezwolenia”, wiersz „Prosięta (odstawione od maciory)”: zamiast: „21.3.2007”,

powinno być: „21.3.2017”. 3. Strona 3, tabela w załączniku, kolumna „Inne postanowienia”, wiersz „Tuczniki”, akapit pierwszy: zamiast: „Mieszanka dimrówczanu potasu z różnych źródeł nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego poziomu 12 000 mg/kg w przypadku mieszanki paszowej pełnoporcjowej.”,

powinno być: „Mieszanka dimrówczanu potasu z różnych źródeł nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego poziomu 12 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.”. 4. Strona 3, tabela w załączniku, kolumna „Data ważności zezwolenia”, wiersz „Tuczniki”: zamiast: „21.3.2007”,

powinno być: „21.3.2017”. 5. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: „odstawione od maciory”,

powinno być: „odsadzone od maciory”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 24 z 201028.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L196 - 23 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2010/7)

 • Dz. U. L196 - 21 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 673/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L196 - 5 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

 • Dz. U. L196 - 4 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

 • Dz. U. L196 - 1 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.