Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 1

Strona 1 z 13
31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniej­ szego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep Obejmujące wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 5 do serii poprawek 01 – Data wejścia w życie: 24 października 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wnioski o udzielenie homologacji 4. Oznakowania 5. Homologacja 6. Specyfikacje ogólne 7. Specyfikacje szczególne (badania) 8. Zmiana i rozszerzenie homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograni­ czonej prędkości i ich przyczep 9. Zgodność produkcji 10. Sankcje za niezgodność produkcji 11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Przepisy przejściowe 13. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Układ współrzędnych CIE Załącznik 2 – Zawiadomienie o udzieleniu, odmowie, rozszerzeniu lub cofnięciu homologacji lub o ostatecznym zaniechaniu produkcji typu tylnej tablicy wyróżniającej POP zgodnie z regulaminem nr 69 Załącznik 3 – Układ znaku homologacji Załącznik 4 – Procedura badania

L 200/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

Załącznik 5 – Specyfikacje kształtu i wymiarów tylnych tablic wyróżniających POP odblaskowych/fluo­ rescencyjnych (klasa 1) lub wyłącznie odblaskowych (klasa 2) Załącznik 6 – Specyfikacje kolorymetryczne Załącznik 7 – Specyfikacje fotometryczne Załącznik 8 – Odporność na działanie czynników zewnętrznych Załącznik 9 – Odporność na działanie wysokich temperatur Załącznik 10 – Sztywność tablic Załącznik 11 – Stabilność w czasie właściwości optycznych tylnych tablic wyróżniających Załącznik 12 – Tylne tablice wyróżniające pojazdów o ograniczonej prędkości i ich przyczep Załącznik 13 – Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 14 – Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera Załącznik 15 – Wytyczne dotyczące montażu tylnych tablic wyróżniających o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczepach 1.

ZAKRES

na

pojazdach

Niniejszy regulamin dotyczy tylnych tablic wyróżniających dla pojazdów kategorii M, N, O i T oraz maszyn samojezdnych, które konstrukcyjnie nie mogą poruszać się z predkością większą niż 40 km/h (1). 2. 2.1. 2.1.1.

DEFINICJE (2)

Do celów niniejszych przepisów zastosowanie mają następujące definicje: „Tylna tablica wyróżniająca POP” oznacza tablicę w kształcie trójkąta ze ściętymi wierzchołkami, noszącą charakterystyczny wzór utworzony przez materiały lub urządzenia odblaskowe i fluorescencyjne (klasa 1) bądź przez materiały lub urządzenia wyłącznie odblaskowe (klasa 2). „Jednostka badana” oznacza kompletną, skończoną tablicę POP gotową do montażu na pojeździe i reprezentatywną dla bieżącej produkcji. Odblask Odbicie promieniowania w kierunku zbliżonym do kierunku, z którego promieniowanie takie pada, przy czym właściwość ta jest zachowana nawet przy dużym zróżnicowaniu kierunków padającego promieniowania:

2.1.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L200 - 38 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

  • Dz. U. L200 - 28 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.