Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28

Tytuł:

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28

Strona 1 z 5
L 200/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy Data wejścia w życie: 1 sierpnia 1987 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacja Modyfikacja typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu ciągnika w odniesieniu do pola widzenia kierowcy zgodnie z regulaminem nr 71. Załącznik 2 – Układ znaków homologacji.

1. 1.1. 2. 2.1.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 180° przedniego pola widzenia kierowcy ciągnika rolniczego.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu „ciągnik rolniczy” oznacza jakikolwiek pojazd o napędzie silnikowym, kołowy lub gąsienicowy, posiadający co najmniej dwie osie, którego funkcja zależy zasadniczo od jego siły pociągowej, i który został specjalnie zaprojektowany do tego by ciągnąć, pchać, przewozić pewne urządzenia, maszyny lub przyczepy wykorzystywane w rolnictwie lub w leśnictwie, lub, aby nimi poruszać. Ciągnik taki może być przystosowany do przewozu ładunków oraz pracowników obsługujących go. „Homologacja ciągnika” oznacza homologację typu ciągnika w odniesieniu do pola widzenia określonego w pkt 2.4; „Typ ciągnika” oznacza kategorię ciągników nieróżniących się w odniesieniu do takich istotnych cech, jak: zewnętrzne i wewnętrzne kształty i układy w zakresie określonym w pkt 1.1, które mogą wpływać na widoczność; formę i wielkość szyby przedniej oraz szyb bocznych umieszczonych w obszarze, o którym mowa w pkt 1.1; „Pole widzenia” oznacza wszystkie kierunki widzenia (do przodu i w bok) kierowcy ciągnika;

2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4.

31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/29

2.5.

„Punkt odniesienia” oznacza punkt położony na płaszczyźnie równoległej do wzdłużnej płasz­ czyzny symetrii ciągnika i przechodzącej przez środek siedziska, w pozycji znajdującej się 700 mm pionowo ponad punktem przecięcia wspomnianej płaszczyzny z powierzchnią siedziska oraz w kierunku części biodrowej 270 mm od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez przednią krawędź powierzchni siedziska i prostopadłej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciąg­ nika (rys. 1); wyżej określony punkt odniesienia ma zastosowanie w przypadku pustego siedziska ustawionego w typowej pozycji określonej przez producenta ciągnika; „Półokrąg pola widzenia” oznacza półokrąg wyznaczony przez promień 12 m wokół punktu znajdującego się na płaszczyźnie poziomej drogi, pionowo poniżej punktu odniesienia, w taki sposób, że gdy patrzy się w kierunku ruchu pojazdu, łuk półokręgu znajduje się przed ciągni­ kiem, podczas gdy średnica ograniczająca półokrąg tworzy kąt prosty ze wzdłużną osią ciągnika (rys. 2); „Efekt maskujący” oznacza cięciwy obszarów półokręgu pola widzenia, których nie można zoba­ czyć z powodu elementów konstrukcyjnych takich jak słupki dachowe, nawiewy powietrza lub kominy wydechowe, obramowanie szyby przedniej lub rama zabezpieczająca; „Obszar widzenia” oznacza część pola widzenia ograniczoną: w kierunku do góry przez płaszczyznę poziomą przechodzącą przez punkt odniesienia, na płaszczyźnie drogi przez obszar położony poza półokręgiem pola widzenia, który rozszerza obszar półokręgu widzenia, którego cięciwa o długości 9,5 m jest prostopadła do płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika przechodzącej przez środek siedziska kierowcy i jest podzielona w połowie przez wspomnianą płaszczyznę; „Obszar działania wycieraczek szyby przedniej” oznacza obszar zewnętrznej powierzchni szyby przedniej czyszczonej przez wycieraczki szyby przedniej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L200 - 38 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

  • Dz. U. L200 - 1 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.