Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 7

Liczbę unijnych kliprów tuńczykowych oraz statków do połowu wędami holowanymi, upoważnionych do czyn­ nych połowów tuńczyka zwykłego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm we wschodnim Atlantyku, ogranicza się zgodnie z pkt 1 załącznika IV. 2. Liczbę unijnych łodzi uprawiających tradycyjne rybo­ łówstwo przybrzeżne, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka zwykłego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Śródziemnym, ogranicza się zgodnie z pkt 2 załącznika IV. 3. Liczbę unijnych statków dokonujących połowów tuńczyka zwykłego w Morzu Adriatyckim do celów hodow­ lanych, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka zwykłego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ogra­ nicza się zgodnie z pkt 3 załącznika IV.

(3) Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 16.

(8)

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 państwa członkowskie miały w roku 2009 możliwość zmiany swoich przydziałów nakładu połowo­ wego przez przeniesienie nakładu połowowego i zdolności połowowej pomiędzy obszarami geograficz­

(1) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20. (2) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/3

4. Liczbę statków upoważnionych do poławiania, trzymania na pokładzie, dokonywania przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka zwykłego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz ich całkowitą zdolność połowową wyrażoną jako pojemność brutto ogranicza się zgodnie z pkt 4 załącznika IV. 5. Liczbę tonarów służących do połowów tuńczyka zwykłego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z pkt 5 załącznika IV. 6. Ilość tuńczyka zwykłego do hodowli i tuczu oraz maksymalną wprowadzaną ilość złowionego dzikiego tuńczyka zwykłego rozdzielaną między miejsca hodowli we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z pkt 6 załącznika IV.”; 2) w załączniku IA wprowadza się następujące zmiany: a) pozycja dotycząca witlinka w obszarze IV; wody UE obszaru IIa otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Witlinek Merlangius merlangus Obszar: IV; wody UE obszaru IIa (WHG/2AC4.)

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo UE Norwegia TAC

______________

240 (1) 1 036 (1) 270 (1) 1 557 (1) 599 (1) 2 (1 ) 7 490 (1) 11 194 (2) 640 (3) 12 897 Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Wykorzystanie tej kwoty jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w pkt 3 dodatku do niniejszego załącznika. (2) Z wyłączeniem szacunkowych 1 063 ton przyłowów przemysłowych. (3) Można poławiać na wodach UE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek specjalny: W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Wody Norwegii obszaru IV (WHG/*04N-)

UE

8 203”

L 209/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

b) pozycja dotycząca gładzicy w obszarze IV; wody UE obszaru IIa, część obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Gładzica Pleuronectes platessa Obszar: IV; wody UE obszaru IIa, część obszaru IIIa poza cieśni­ nami Skagerrak i Kattegat (PLE/2A3AX4)

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Zjednoczone Królestwo UE Norwegia TAC Warunek specjalny:

3 671 11 931 3 442 688 22 946 16 979 59 657 4 168 63 825 Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Wody Norwegii obszaru IV (PLE/*04N-)

UE

24 439”

10.8.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.