Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 7

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/5

c) pozycja dotycząca makreli w obszarze IIIa oraz IV; wody UE obszaru IIa, IIIb, IIIc oraz IIId otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Makrela Scomber scombrus Obszar: IIIa oraz IV; wody UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz IIId (MAC/2A34.)

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone UE Norwegia TAC

______________

475 12 529 (1) 495 1 496 1 507 4 485 (2) (3) 1 395 22 382 (2) (4) 103 374 (5) n.d. Analytyczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Zgodnie z oświadczeniem Rady i Komisji, wydanym na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rybołówstwa w dniach 14–15 grudnia 2009 r. w sprawie połowów w wodach Norwegii, oprócz odnośnej kwoty w wodach UE tego obszaru TAC można poławiać dodatkowo ilość wynoszącą 7 352 tony, odpowiadającą kwocie niewykorzystanej w 2009 r. dla tych gatunków w wodach Norwegii obszaru IV. (2) W tym 242 tony do połowu w wodach Norwegii na południe od 62° N (MAC/*04N-). 3) Jeśli połowy dokonywane są na wodach Norwegii, przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka są wliczane ( do kwot dla tych gatunków. (4) Może być poławiany również w wodach Norwegii obszaru IVa. (5) Należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Kwota ta obejmuje udział Norwegii w TAC dla Morza Północnego, który wynosi 39 054 tony. Kwotę tę można poławiać jedynie w obszarze IVa, z wyjątkiem 3 000 ton, które można poławiać w obszarze IIIa.

Warunek specjalny: W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

VI; wody międzynaro­ dowe obszaru IIa, od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r. oraz w grudniu 2010 r. (MAC/*2A6.)

IIIa (MAC/*03 A.)

IIIa i IVbc (MAC/*3A4BC)

IVb (MAC/*04B.)

IVc (MAC/*04C.)

Dania Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo Norwegia 3 000”

4 130 490 490 390 490 10

5 360

1 697

L 209/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

3) w załączniku IB wprowadza się następujące zmiany: a) pozycja dotycząca dorsza w wodach Grenlandii obszarów NAFO 0 oraz 1; w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Dorsz Gadus morhua Obszar: Wody Grenlandii obszarów NAFO 0 oraz 1; wody Grenlandii obszarów V oraz XIV (COD/N01514)

Niemcy Zjednoczone Królestwo UE TAC

1 636 (1) (2) 364 (1) (2) 2 500 (1) (2) (3) Nie dotyczy Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

______________ (1) Należy poławiać na południe od 62° N we wschodniej Grenlandii. (2) Na pokładzie statku przebywa obserwator naukowy. (3) Z czego 500 ton przydzielono Norwegii. Można poławiać wyłącznie na południe od 62°N w obszarach XIV i Va oraz na południe od 61°N w obszarze NAFO 1.”

b) w załączniku IB pozycja dotycząca dorsza w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Dorsz Gadus morhua Obszar: Wody Norwegii obszarów I oraz II (COD/1N2AB.)

Niemcy Grecja Hiszpania Irlandia Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo UE TAC

2 486 308 2 773 308 2 281 2 773 9 642 20 571 Nie dotyczy” Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/7

4) w załączniku IC wprowadza się następujące zmiany: a) pozycja dotycząca dorsza w obszarze NAFO 3M otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Dorsz Gadus morhua Obszar: NAFO 3M (COD/N3M.)

Estonia Niemcy Łotwa Litwa Polska Hiszpania Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo UE TAC

______________

61

(1) (2)

247 (1) 61 (1) (2) 61 (1) (2) 209 (1) (2) 796 (1) 110 (1) 1 070 (1) 521 (1) 3 136 (1) (2) 5 500 (1) (2)

(1) Ukierunkowane połowy dorsza w obszarze NAFO 3M są dozwolone do czasu, kiedy szacunkowe połowy (łącznie z przyłowami), które można uzyskać w pozostałej części roku, wyniosą 100 % przydzielonej kwoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.