Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 7

Po tym terminie dozwolone są wyłącznie przyłowy w granicach większej z następujących wartości: 1 250 kg lub 5 %, w ramach kwoty przydzielonej państwu członkowskiemu bandery. 2) Łącznie z upoważnieniami do połowów Estonii, Łotwy i Litwy, które wynoszą po 61 ton, zgodnie z porozumieniami ( dotyczącymi podziałów w odniesieniu do dawnego ZSRR oraz przydziałem dla Polski, który wynosi 209 ton, przyjętymi przez Komisję ds. Rybołówstwa NAFO w 2003 r., w związku z przystąpieniem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski do Unii Europejskiej”

b) pozycja dotycząca karmazynów w obszarze 3LN otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Karmazyny Sebastes spp. Obszar: NAFO 3LN (RED/N3LN.)

Estonia Niemcy Łotwa Litwa UE TAC

______________

173 (1) (2) 119 (1) 173 (1) (2) 173 (1) (2) 638 (1) (2) 3 500 (1) (2)

(1) Ukierunkowane połowy karmazynów w obszarze NAFO 3LN są dozwolone do czasu, kiedy szacunkowe połowy (łącznie z przyłowami), które można uzyskać w pozostałej części roku, wyniosą 100 % przydzielonej kwoty. Po tym terminie dozwolone są wyłącznie przyłowy w granicach większej z następujących wartości: 1 250 kg lub 5 %, w ramach kwoty przydzielonej państwu członkowskiemu bandery. (2) Łącznie z upoważnieniami do połowów Estonii, Łotwy i Litwy, które wynoszą po 173 ton, zgodnie z porozumieniami dotyczącymi podziałów w odniesieniu do dawnego ZSRR przyjętymi przez Komisję ds. Rybołówstwa NAFO w 2003 r., w związku z przystąpieniem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski do Unii Europejskiej.”

L 209/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

5) w załączniku ID pozycja dotycząca tuńczyka zwykłego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45°W, oraz w Morzu Śródziemnym otrzymuje brzmienie:

Obszar: Ocean Atlantycki, na wschód od 45° W, oraz Morze Śródziemne (BFT/AE045W)

„Gatunek:

Tuńczyk zwykły Thunnus thynnus

Cypr Grecja Hiszpania Francja Włochy Malta Portugalia Wszystkie członkowskie UE TAC

______________

70,18 (4) 130,30 2 526,06 (2) (4) 2 021,93 (2) (3) (4) 1 937,50 (4) (5) 161,34 (4) 237,66 państwa 2,41 (1) 7 087,38 (2) (3) (4) (5) 13 500

(1) Z wyjątkiem Cypru, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Malty i Portugalii i wyłącznie jako przyłów. (2) W ramach tego TAC do połowów tuńczyka zwykłego o wielkości między 8 kg/75 cm a 30 kg/115 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 1 (BFT/*8301), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i rozdział między państwa członkowskie:

Hiszpania Francja UE

367,23 165,69 532,92

(3) W ramach tego TAC do połowów tuńczyka zwykłego o wadze co najmniej 6,4 kg lub mierzącego co najmniej 70 cm

Francja UE ______________ 45 (*) 45

dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 1 (BFT/*641), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i rozdział między państwa członkowskie:

(*) Na wniosek Francji Komisja może zmienić tę wartość – do wielkości 100 ton – zgodnie z zaleceniem ICCAT nr 08-05.

(4) W ramach tego TAC do połowów tuńczyka zwykłego o wielkości między 8 kg a 30 kg dokonywanych przez statki, o których

mowa w załączniku IV pkt 2 (BFT/*8302), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i rozdział między państwa członkow­ skie: 50,52 49,84 39,34 1,40 3,23 144,34 Hiszpania Francja Włochy Cypr Malta UE

(5) W ramach tego TAC do połowów tuńczyka zwykłego o wielkości między 8 kg a 30 kg dokonywanych przez statki, o których

mowa w załączniku IV pkt 3 (BFT/*643), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i rozdział między państwa członkow­ skie: 39,34 39,34” Włochy UE

10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/9

6) w dodatku 1 do załącznika IIA wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli b) kolumny dotyczące Niemiec (DE) i Niderlandów (NL) otrzymują brzmienie:

„Narzędzie regulowane DE NL

TR 1 TR 2 TR 3 BT 1 BT 2 GN GT LL

1 269 111 516 154 3 501 29 271 1 691 253 224 484 467 0

371 757 1 080 920 48 508 999 808 34 743 212 438 664 0 0”

b) w tabeli c) kolumna dotycząca Irlandii (IE) otrzymuje brzmienie jak poniżej i dodaje się kolumnę dotyczącą Niderlandów (NL) w brzmieniu:

„Narzędzie regulowane IE NL

TR 1 TR 2 TR 3 BT 1 BT 2 GN GT LL

59 625 778 729 8 433 0 514 584 18 255 0 0

0 0 0 0 200 000 0 0 0”

c) w tabeli d) kolumny dotyczące Niemiec (DE) i Francji (FR) otrzymują brzmienie:

„Narzędzie regulowane DE FR

TR 1 TR 2 TR 3 BT 1 BT 2 GN GT LL

11 151 0 0 0 0 35 442 0 0

2 685 733 7 415 0 7 161 13 211 400 503 0 54 917”

L 209/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.